Osnovna državna karta. 5E 24-Hb, Ljubljana S-38

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih