Nekdanja odlagališča odpadkov v vrtačah in gramoznicah

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih