Cona B Svobodnega tržaškega ozemlja (1947-1954), Zbornik ob 50-letnici priključitve cone B STO Jugoslaviji ...