Public monuments in sacred space : memorial tombs as national monuments in nineteenth century Serbia

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih