Flow dynamics in a karst aquifer studied by means of natural and artificial tracers: a case study of the Malenščica and Unica karst springs
Študij dinamike toka vode v kraškem vodonosniku z metodami sledenj z naravnimi in umetnimi sledili: primer kraških izvirov Malenščica in Unica

tab1
1. TXT datoteka (39 kB) Za ogled je potrebna prijava