Ročni šolski zemljevid Dravske banovine

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih