Reasons and consequences of responsibility lack during construction of single-family houses
Razlogi in posledice pomanjkanja odgovornosti pri graditvi enostanovanjskih objektov