Nova disertacija iz filozofije : dr. phil. Pandžić P. Kruno: Problem istine u filosofiji! Martina Heideggera (doktorska disertacija) ...