Golden brown : chamber music a) for 2 vln, 2 acc., guitar and egg shaker, b) for 2 vln, 1 acc., piano, guitar and egg shaker : komorna igra a) za 2 violini, 2 harmoniki, kitaro in egg shaker, b) za 2 violini, 1 harmoniko, klavir, kitaro in egg shaker

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih