Etični dvom pogajanj s sindikati v podjetju Moje podjetje d.o.o.