Velki Katekismus s' praşhanjami, inu odgovormi sa ozhitnu, inu posebnu podvuzhenje mladih ludy, v'zeşarşkih kraljevih deshelah. : Katęriga je is Nęmşhkiga na Şlovęnski jesik prestavil, inu sdaj na novu preględal, inu popravil Juri Japel