Zdravnik Friderik Pregl, Nobelov nagrajenec slovenskega rodu: za 130-letnico rojstva
Physician Friderik Pregl, Nobelist of Slovenian descent: for 130-years birth anniversary