Uporaba lidarskih podatkov za klasifikacijo pokrovnosti

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih