Spomenica Duhovnije Matere Božje na Goričici l. 1904