The use of micro-meteorological methods for the monitoring of the carbon fluxes in Karst ecosystems : doctoral dissertation
Spremljanje toka ogljika v kraških ekosistemih z mikrometeorološkimi metodami = doktorska disertacija

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih