Zmanjšanje administrativnih bremen zbiranja podatkov v statističnih raziskovanjih : zbornik povzetkov
Reducing administrative burdens of data collection in statistical surveys : book of abstracts