Prispevek nobelovcev k razvoju medicine v prvi polovici 20. stoletja
The contribution of Nobel prizewinners to the development of medicine in the first half of the 20th century