Izvestje Državne meščanske šole v Brežicah : za šolsko leto 1939/1940