Členitev slovenskega podeželja : (prispevek k usmerjanju skladnega regionalnega razvoja)

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih