Krojač Fips ali Nevarni sosed : burka v enem dejanji