Šolski zvezki v čeških muzejskih zbirkah in predpisi o uporabi šolskih zvezkov v čeških šolah od konca 19. stol. do druge polovice 20. stoletja
School exercise books in Czech museum collections and official regulations for use of exercise books in Czech schools from the end 19th century till second half 20th century
Školní sešity v českých muzejních sbírkách a předpisy upravujćí užití sešitů v českých školách od konce 19. století do druhé poloviny 20. století

tab1
1. TXT datoteka (30 kB) Za ogled je potrebna prijava