Svetovna zdravstvena organizacija skozi čas in delovanje prof. Roberta Neubauerja na Ceylonu leta 1953
World health Organisation through the perspective of Prof. Robert Neubauer's activity in Ceylon in 1953