Let pod oranžnim nebom : za harmoniko solo
Volo sotto il cielo arancione = per la fisarmonica

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih