Modeli in tehnologije razvoja širokopasovnih in brezžičnih komunikacij na ruralnih področjih Slovenije - KRATKO POROČILO