Nina Lončar: Kominform in Tržaški Slovenci: odnosi med komunisti v coni A STO 1948-1952 : krožek za družbena vprašanja Virgil Šček, Mladika, 2012, 217 str.