Industrijska intelektualna lastnina kot instrument za pospeševanje gospodarskega razvoja - KRATKO POROČILO