Razred 1
Način, kako izločimo žlindro, ki vsebuje železo, od koksa in drugih zaostalin goriv v pepel in žlindro vsake vrste : patentni spis št. 620