Jana Horvat, Branko Mušič, Andreja Dolenc Vičič, Anja Ragolič: Arheološka najdišča Ptuja. Panorama. Ljubljana: Založba ZRC, 2020, 192 str. (zbirka Opera Instituti Archaeologici Sloveniae; 41)