Razred 1
Postopanje za praženje oksidičnih in karbonatičnih rud, katere vsebujejo dotično kovino v nižji oksidacijski stopnji : patentni spis št. 4027