Statistično gradivo LR Slovenije
Predhodna ocena površin in pričakovanega pridelka poznih sadežev (PO 6) : kmetijska statistika - zvezek 13 : po stanju na dan 31.VIII.1949