Število rezultatov iskanja: 597

Tip gradiva
knjige (597)odstrani
Založnik
(2)
A. Budja (1)
A. Reichard in druž. (1)
A. Turk (1)
Abecednik (1)
ABV (1)
Akademska založba (1)
Alma Mater Europea - ECM (1)
Anton Turk (1)
Artius (2)
Ataja (1)
Aura (1)
Banovinska zaloga šolskih knjig in učil (1)
Beletrina (24)
Bird Publisher (16)
Blaznik (1)
Brat Frančišek (1)
Britanska in inozemska svetopisemska družba (2)
C. K. Zaloga Šolskih Knjig (1)
C. Kr. Zaloga Šol. Knjig (1)
C. kr. zaloga šolskih knjig (1)
C. Kr. Založba Šolskih Knjig (1)
C. Kralj. Bukvarstvo Za Šole (1)
Cankarjeva založba (10)
Center vojaških šol (1)
Ces. kralj. zaloga šolskih bukev (1)
Cesarska kraljeva zaloga školskih knjig (1)
Cesarska kraljeva zaloga šolskih knjig (1)
Cesarska kraljeva zalogi šolskih knjig (1)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Dashöfer (1)
Delavska založba (1)
DigitPen (1)
Doba Epis (1)
Društvo Pravnik (1)
Društvo slovenskih pisateljev (1)
Društvo Svetopisemska družba Slovenije (1)
Društvo Zedinjena Slovenija (1)
Družba sv. Mohora (14)
Družba sv. Mohorja (26)
Družba Sv. Mohorja (3)
Družba sv. Mohorja v Celovcu (1)
Družina (2)
Državna založba Slovenije (3)
DZS (2)
E. Liegel (1)
E. Liegl (1)
Eduvision (2)
Evalit (1)
F. Ferstl (1)
F. Zupanc (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (3)
Fakulteta za upravo (2)
formis Joan. Georgij Mayr, Inclytae Provinciae Carnioliae Typogr. & bibliopolae (1)
Fotospring (1)
Franc Leskovšek (1)
Genija (7)
Gimnazija (1)
Goga (1)
Goričar & Leskovšek (1)
goriška Tiskarna (1)
Goriška tiskarna (1)
Goriška tiskarna A. Gabršček (10)
Goriška tiskarna 'A. Gabršček' (1)
'Goriška tiskarna' A. Gabršček (1)
Goriški muzej (1)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
I. pl. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
I. Tomšić (1)
Ibis (4)
Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
Institut Jožef Stefan (3)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za preučevanje krščanskega izročila (1)
Intelyway webmedia (3)
IPCGP - Inštitut za civilno, primerjalno in gospodarsko pravo (1)
IPCGP, inštitut za primerjalno, civilno in gospodarsko pravo (3)
IPCGP, Inštitut za primerjalno, civilno in gospodarsko pravo (4)
IUS Software, GV založba (2)
J. Blasnik (2)
J. Blaznik (2)
J. Giontini (7)
J. Jesenko (1)
J. Krajec (4)
J. R. Milic (2)
Jezikovno društvo barve jezika (3)
Jezikovno društvo Barve jezika (8)
Jugoslovanska knjigarna (6)
Jugoslovanska Tiskarna (1)
Jutri 2052 (1)
Karis (2)
Kat. Tisk. (1)
Katol. Tiskarna (1)
Katoliška bukvarna (4)
Katoliška Bukvarna (2)
Katoliška Tiskarna (1)
Kleinmayr & Bamberg (3)
Književno društvo Hiša poezije (4)
Knjižna zadruga (1)
Konzorcij Slovenca (1)
KUD Logos (7)
Kula stražara (1)
Kult.co, društvo kulturologov (1)
Kulturni center Ivan Napotnik (1)
Kulturni center Ivana Napotnika, Založništvo Pozoj (1)
Kulturno-gledališko društvo Reciklaža (1)
Kulturno-umetniško društvo Police Dubove (6)
L. Schwentner (11)
Lavantinski kn. šk. ordinariat (1)
Lieglova knjigarnica (1)
Ljubljana University Press, Faculty of Arts (1)
Ljudska knjigarna (2)
Ljudska prosveta Slovenije (1)
M. Gerber (1)
M. Vrtovec (1)
Math (2)
Matica slovenska (5)
Matica Slovenska (2)
Matica slovenska, (1)
Medijski partner (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (1)
Miš (2)
Mladika (1)
Mladinska knjiga (12)
Mladinska matica (1)
Mohorjeva družba (4)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (3)
narodna Tiskarna (1)
Narodna tiskarna (2)
Narodna Tiskarna (1)
Natisnil a. Slatnar V Kamniku (1)
Natisnil Blaznik (1)
natisnil inu saloshil Andreas Gassler (1)
Natisnil Janez Leon (1)
Natisnila In Založila Ig. Pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
natisnila narodna tiskarnica dr. Ljudevita Gaja (1)
Nova obzorja (3)
Nova revija (2)
Nova založba (2)
O. Fischer (1)
Občinska kulturna skupnost, odbor za tisk in zaloništvo (1)
Obzorja (2)
Ocean (1)
Odbor za proslavo stoletnice Aškerčevega rojstva (1)
Omladina (1)
Osnovna šola Jurija Vege (1)
Osrednja knjižnica (1)
Paternolli (1)
Paternolli'schen Buchhandlung und Buchdruckerey (1)
PeBook (4)
Pedagogiško društvo (1)
Pedagoška fakulteta (4)
Pedagoški inštitut (3)
per Anne Elisabete Raichhardtou u'dove (1)
per Johann Georg Heptnerju (1)
pisatelj (1)
Pivec (4)
Pokrajinska šolska založba (1)
Pravna fakulteta (2)
Prešernova družba (1)
pri Lajkamovih erbih (1)
Prijatelj (1)
RIS Dvorec (3)
Rokus Klett (7)
Romar (1)
s. n. (3)
S.n. (1)
Salve (2)
samozal. (12)
samozal. GolKerKavč (5)
samozal. GolKerKavčLot (4)
samozal. GorKerKavč (2)
samozal. GorKerKavčLot (3)
samozal. I. Pangeršič (3)
samozal. I. Vogrin (1)
samozal. J. Jurčič (1)
samozal. J. Srečkar (1)
samozal. M. Jensterle (1)
samozal. M. Prelog (1)
samozal. pisatelj (1)
samozal. R. Hrast (1)
samozal. S. Tomazin Hribar (1)
samozaložba (9)
Slovenian Library Baraga House (1)
Slovenska matica (3)
Slovenska Matica (6)
Slovensko zavarovalno združenje (1)
St. Hermagoras Bruderschaft (1)
Statistični urad Republike Slovenije (4)
sumpt. Joann. Bapt. Volusij, & Joann. Bapt. Blanck (1)
T. J. Krajec (1)
Teološka fakulteta (2)
Tipografia Consorziale (2)
tiskala in založila c. k. dvorna in državna tiskarnica (1)
Tiskarna družbe sv. Mohora (1)
Tiskarna sv. Cirila (2)
Tiskarnica družbe sv. Mohorja (1)
Tiskovna zadruga (4)
Tiskovna Zadruga (1)
Trpinac (1)
typis, Adami Friderici Reichhardt, ... (1)
Učiteljska tiskarna (3)
Umetniška propaganda (1)
Unione Editoriale Goriziana (1)
Univerzitetna založba Annales (1)
Univerzitetna založba univerze (1)
Unrra D. P. Camp (1)
Ustanova Velenjska knjižna fundacija (1)
v' Alojz Wajcinger'ovemi knigíši (1)
V C.K. Zalogi Bukev (1)
v ces. kralj. zalogi bukev (1)
v cesarski kraljevi zalogi šolskih knjig (1)
V cesarski kraljevi zalogi šolskih knjig (1)
v založbi J. Sigmundove knjigarnice (1)
v založbi J. Sigmundove knjigárnice (1)
V. J. Kubelka (1)
Verlag der Fr. Ferstl'schen Buchhandlung ... (1)
Verlag der J. Sigmund'schen Buchhandlung (1)
Visoka šola za socialno delo (1)
Visoka zdravstvena šola (1)
W. Blanke (1)
Wilhelm Braumüller (1)
Zadružna tiskarna (1)
Zaloga šolskih knjig (1)
Založ. Pisatelj. (1)
Založba Pivec (3)
Založba 'Sila' (1)
Založba Univerze na Primorskem (3)
Založba ZRC (6)
Založba ZRC, Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (14)
Založil L. Sehwenter (1)
Zavod IRC (7)
Zavod Marianum (1)
Zavod Opus Institute (1)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod za kulturo (1)
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (1)
Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije (1)
Združenje zdravnikov družinske medicine (3)
Zeschko & Till (1)
Znanje (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (14)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC (1)
Zofijini ljubimci - društvo za razvoj humanistike (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, Študentska sekcija (1)
Zveza kulturnih društev (2)
Zvezna tiskarna (1)
Išči med rezultati (597)