Število rezultatov iskanja: 737

Tip gradiva
knjige (737)odstrani
Časopisje in članki - naslov
Založnik
A. Budja (1)
A. Reichard in druž. (1)
A. Turk (1)
Abecednik (1)
ABV (1)
Akademska založba (1)
Alma Mater Europea - ECM (1)
Andragoški center Slovenije (1)
Anton Turk (1)
Artius (2)
Ataja (1)
Aura (1)
Banovinska zaloga šolskih knjig in učil (1)
Beletrina (11)
Bird Publisher (16)
Blaznik (1)
Brat Frančišek (1)
Britanska in inozemska svetopisemska družba (2)
C. K. Zaloga Šolskih Knjig (1)
C. Kr. Zaloga Šol. Knjig (1)
C. kr. zaloga šolskih knjig (1)
C. Kr. Založba Šolskih Knjig (1)
Cankarjeva založba (2)
Center vojaških šol (2)
Ces. kralj. zaloga šolskih bukev (1)
Cesarska kraljeva zaloga školskih knjig (1)
Cesarska kraljeva zaloga šolskih knjig (1)
Cesarska kraljeva zalogi šolskih knjig (1)
Coppag in Skert (1)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Dashöfer (1)
Delavska založba (1)
DigitPen (1)
Doba Epis (1)
Dramatično društvo (2)
Društvo Pravnik (1)
Društvo Svetopisemska družba Slovenije (1)
Društvo za nenasilno komunikacijo (1)
Društvo Zedinjena Slovenija (1)
Družba sv. Mohora (14)
Družba sv. Mohorja (27)
Družba Sv. Mohorja (3)
Družba sv. Mohorja v Celovcu (1)
Družina (7)
Državna založba Slovenije (3)
Državni sekretariat za notranje zadeve LRS (1)
DZS (2)
E. Liegel (1)
E. Liegl (1)
Edinost (1)
Eduvision (4)
Esperantsko društvo (1)
Evalit (1)
F. Ferstl (1)
F. Zupanc (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (3)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko (1)
Fakulteta za upravo (5)
Festival (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo (1)
formis Joan. Georgij Mayr, Inclytae Provinciae Carnioliae Typogr. & bibliopolae (1)
Fotospring (1)
Franc Leskovšek (1)
Genija (5)
Gimnazija (1)
Goga (1)
Goričar & Leskovšek (1)
goriška Tiskarna (1)
Goriška tiskarna (3)
Goriška tiskarna A. Gabršček (12)
Goriška tiskarna 'A. Gabršček' (1)
'Goriška tiskarna' A. Gabršček (3)
'Goriška Tiskarna' A. Gabršček (1)
Goriški muzej (1)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
I. pl. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
I. Tomšić (1)
Ibis (4)
ICO (3)
im Verlage der J. Sigmund'schen Buchhandlung (1)
Institut Jožef Stefan (3)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti (2)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za preučevanje krščanskega izročila (1)
Inštitut za primerjalno pravo (1)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti (2)
Intelyway webmedia (3)
IPCGP - Inštitut za civilno, primerjalno in gospodarsko pravo (1)
IPCGP, inštitut za primerjalno, civilno in gospodarsko pravo (3)
IPCGP, Inštitut za primerjalno, civilno in gospodarsko pravo (4)
IUS Software, GV založba (3)
J. Blasnik (2)
J. Blaznik (1)
J. Giontini (7)
J. Jesenko (1)
J. Krajec (4)
J. Leon (2)
J. R. Milic (2)
Jezikovno društvo barve jezika (4)
Jezikovno društvo Barve jezika (8)
Jugoslovanska knjigarna (17)
Jugoslovanska Tiskarna (1)
Jugoslovansks knjigarna (1)
Jutro (1)
Karis (2)
Kat. Tisk. (1)
Katol. Tiskarna (1)
Katoliška bukvarna (8)
Katoliška Bukvarna (3)
Katoliška Tiskarna (1)
Kleinmayr & Bamberg (3)
Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
Konzorcij Slovenca (1)
KUD Logos (14)
Kula stražara (1)
Kult.co, društvo kulturologov (1)
Kulturni center (12)
Kulturni center Ivan Napotnik (1)
Kulturni center Ivana Napotnika, Založništvo Pozoj (1)
Kulturno-umetniško društvo Poiesis (1)
L. Kordež (2)
L. Schwentner (11)
Lavantinski kn. šk. ordinariat (1)
Lieglova knjigarnica (1)
Litera (2)
Ljubljana University Press, Faculty of Arts (1)
Ljudska knjigarna (2)
Ljudska prosveta Slovenije (1)
Logos (1)
Lovska družina Bistra (1)
LYNX (2)
M. Gerber (1)
M. Gošte (1)
M. Vrtovec (1)
Malinc (2)
Math (2)
Matica slovenska (5)
Matica Slovenska (3)
Matica slovenska, (1)
Medicinska fakulteta (1)
Medijski partner (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (1)
Miš (1)
Mladika (2)
Mladinska knjiga (10)
Mohorjeva družba (4)
na prodaj v nemških šolah (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (5)
Narodna in univerzitetna knjižnica (4)
narodna Tiskarna (1)
Narodna tiskarna (2)
Narodna Tiskarna (1)
natiskani pri Lajkamovih erbih (1)
Natisnil a. Slatnar V Kamniku (1)
Natisnil Blaznik (1)
natisnil inu saloshil Andreas Gassler (1)
Natisnil Janez Leon (1)
natisnil Jožef Blaznik (3)
Natisnila In Založila Ig. Pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
natisnila narodna tiskarnica dr. Ljudevita Gaja (1)
natisnjene no založene pri J. A. Kienreihi (1)
Nova obzorja (3)
Nova revija (2)
Nova založba (2)
O. Fischer (1)
Obzorja (3)
Ocean (2)
Odbor za proslavo stoletnice Aškerčevega rojstva (1)
Omladina (1)
Osnovna šola Jurija Vege (1)
Osrednja knjižnica (1)
papir in natis od Lajkamovih naslednikov (1)
Paternolli (1)
Paternolli'schen Buchhandlung und Buchdruckerey (1)
PeBook (4)
Pedagogiško društvo (1)
Pedagoška fakulteta (4)
Pedagoški inštitut (3)
per Anne Elisabete Raichhardtou u'dove (1)
per Johann Georg Heptnerju (1)
pisatelj (1)
Planinska matica (1)
Planinska založba Slovenije (1)
Pokrajinska šolska založba (1)
Pravna fakulteta (3)
Pravna Fakulteta, Založba Pravne fakultete (1)
Prešernova družba (1)
Prijatelj (1)
Quark (2)
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo (1)
RIS Dvorec (4)
Rokus Klett (14)
Romar (1)
RSS (9)
s. n. (3)
S.n. (1)
Salve (2)
samozal. (17)
samozal. GolKerKavč (5)
samozal. GolKerKavčLot (4)
samozal. GorKerKavč (2)
samozal. GorKerKavčLot (3)
samozal. I. Pangeršič (3)
samozal. I. Vogrin (1)
samozal. J. Jurčič (1)
samozal. J. Srečkar (1)
samozal. M. Jensterle (1)
samozal. M. Prelog (1)
samozal. pisatelj (2)
samozal. R. Hrast (1)
samozal. S. Tomazin Hribar (1)
samozaložba (9)
Sanje (1)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
skusi Iuria Widmanstéterja (1)
Slovenian Library Baraga House (1)
Slovenska matica (3)
Slovenska Matica (6)
Slovenska straža (1)
Slovensko planinsko društvo (2)
Slovensko zavarovalno združenje (1)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Splošna bolnišnica (1)
St. Hermagoras-Bruderschaft (1)
stampana pri Antonu Szieszu (1)
stampane z sztroskom i píszkmi Reichard Károla i Szinov (1)
stámpani z píszkmi Belnajevoj Jerbasini (1)
Statistični urad Republike Slovenije (4)
sumpt. Joann. Bapt. Volusij, & Joann. Bapt. Blanck (1)
T. J. Krajec (1)
Teološka fakulteta (2)
Tipografia Consorziale (2)
tiskala in založila c. k. dvorna in državna tiskarnica (1)
Tiskarna družbe sv. Mohora (1)
Tiskarna sv. Cirila (2)
Tiskarnica družbe sv. Mohorja (1)
Tiskovna zadruga (4)
Tiskovna Zadruga (1)
Trigon (1)
Trpinac (1)
typis Adami Friderici Reichhardt, ... (1)
Učiteljska tiskarna (3)
Umetniška propaganda (1)
Unione Editoriale Goriziana (1)
University of Maribor, University Press (1)
Univerzitetna založba (2)
Univerzitetna založba Annales (1)
Univerzitetna založba univerze (1)
Univerzitetna založba Univeze (1)
Unrra D. P. Camp (1)
v' Alojz Wajcinger'ovemi knigiši (1)
v' Alojz Wajcinger'ovemi knigíši (1)
v ces. kralj. zalogi bukev (1)
v cesarski kraljevi zalogi šolskih knjig (1)
V cesarski kraljevi zalogi šolskih knjig (1)
v' sakladi tiga vissoku vrejdniga ... Gospuda Thomasha, Lublanskiga Shkoffa ... (1)
v zalogi Ces. kralj. bukvarstva za šole, pri sveti Ani v Janezovih ulicah (1)
v založbi in naprodaj pri Eduardu Hohnu ... (1)
v založbi J. Sigmundove knjigarnice (1)
v založbi J. Sigmundove knjigárnice (1)
V. J. Kubelka (1)
Verlag der Fr. Ferstl'schen Buchhandlung ... (1)
Vijeće slovenske nacionalne manjine Grada Zagreba (1)
Visoka šola za socialno delo (1)
Visoka zdravstvena šola (1)
W. Blanke (1)
Wilhelm Braumüller (1)
Zadružna tiskarna (1)
zaloga pri Francu Dirnbök'u (1)
Zaloga šolskih knjig (1)
Založ. Pisatelj. (1)
Založba FE in FRI (1)
Založba Litera (1)
Založba 'Sila' (1)
Založba Univerza na Primorskem (1)
Založba Univerze na Primorskem (4)
Založba ZRC (7)
Založba ZRC, Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (23)
Založil L. Sehwenter (1)
Zavod IRC (7)
Zavod Marianum (1)
Zavod Opus Institute (1)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod za kulturo (1)
Zavod za razvijanje ustvarjalnosti (1)
Zavod za umetnost in kulturo Volosov hram (3)
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (1)
Zdravstvena fakulteta (1)
Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije (1)
Združenje zdravnikov družinske medicine (3)
Zeschko & Till (1)
Zgodovinsko društvo za Koroško (1)
Znanje (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (30)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC (1)
Zofijini ljubimci - društvo za razvoj humanistike (2)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, Študentska sekcija (1)
Zveza kulturnih društev (2)
Zvezna tiskarna (1)
Išči med rezultati (737)