Spezialkarte der Oesterreichischen-ungarnischen Monarchie

Spezialkarte der Oesterreichischen-ungarnischen Monarchie v merilu 1:75.000 je topografska karta. Topografske karte so osnova državnih kartografskih informacijskih sistemov, podlaga za izdelavo drugih kart in tematskih kartografskih prikazov, pripomoček pri obrambi, planiranju, orientaciji ipd. Spezialkarte der Oesterreichischen-ungarnischen Monarchie v merilu 1:75.000 sodi med najpreciznejše specialne zemljevide svojega časa. Zaradi napredovanja geodetskih tehnik in zastarelosti razpoložljivih zemljevidov se je proti koncu 19. stoletja začela nova izmera Habsburške monarhije, ki ji danes pravimo »tretja vojaška izmera« (ali franciscejsko-jožefinska po Francu Jožefu). Izvajala se je med letoma 1869 in 1887. Posamezni listi so bili prvič izdelani leta 1880. »Specialke« so služile za orientacijo na terenu. Zajemajo zemeljsko območje 7'30'' geografske širine in 15' geografske dolžine. Zaradi njenih kvalitet so reambulirani ponatisi izhajali vse do leta 1940. Slovensko ozemlje je bilo zajeto na 27 listih.

Število rezultatov iskanja: 497

Leto izida
???? (4)
1500/1600 (1)
1520 (1)
1545-1588 (1)
1548 (2)
1550 (2)
1569 (1)
1570 (2)
1572 (1)
1573/1612 (1)
1584 (3)
1588-1612 (1)
1589 (2)
1590/1600 (1)
1593 (2)
1604 (1)
1633/1666 (1)
1635 (2)
1635-1670 (1)
1636 (1)
1640 (1)
1642 (2)
1649 (1)
1652 (1)
1657 (3)
1660/1670 (1)
1670/1706 (1)
1678 (1)
1680/1702 (1)
1681 (2)
1689 (1)
1690 (1)
1692 (1)
1694 (1)
1697 (2)
1699 (1)
1700/1800 (1)
1701 (1)
1709 (2)
1710/1725 (1)
1714 (2)
1714/1730 (1)
1719 (4)
1720 (2)
1728/1736 (1)
1730 (2)
1730/1740 (1)
1732 (1)
1732-1757 (1)
1734 (1)
1742 (3)
1744 (1)
1747 (2)
1752 (1)
1753 (1)
1760/1777 (1)
1770-1780 (1)
1778 (1)
1779 (1)
1780 (1)
1784 (1)
1788 (1)
1789 (1)
1789/1791 (3)
1789/1806 (2)
1789-1806 (1)
1791 (2)
1791/1806 (4)
1792 (1)
1793 (1)
1795 (2)
1796 (3)
1797 (4)
1798 (1)
18?? (7)
1800 (1)
1800/1899 (1)
1801 (1)
1802 (1)
1803 (2)
1804 (1)
1806 (1)
1807 (1)
1807/1814 (2)
1807/1820 (2)
1809 (1)
1809/1813 (1)
1810 (1)
1812 (1)
1813 (1)
1815 (1)
1816/1817 (1)
1818 (2)
1819 (1)
1823 (1)
1826 (1)
1827 (1)
1828 (1)
1829 (2)
1830 (1)
1830/1850 (1)
1831 (1)
1832 (3)
1834 (1)
1836 (1)
1840 (1)
1842 (2)
1843 (2)
1849 (1)
1850 (3)
1850/1857 (1)
1850/1890 (2)
1852 (2)
1853 (1)
1855 (2)
1856 (1)
1857 (1)
1858 (1)
1860 (2)
1860/1870 (1)
1860/1880 (1)
1863 (1)
1864 (1)
1865-1870 (1)
1870 (1)
1871 (1)
1873 (1)
1877 (4)
1878 (4)
1880 (5)
1880-1885 (1)
1880-1910 (1)
1881 (7)
1882 (6)
1883 (3)
1887 (1)
1890 (2)
1892 (1)
1893 (2)
1894 (1)
1894-1903 (3)
1896 (3)
1897 (3)
1899 (1)
19?? (1)
1900 (4)
1900-1903 (2)
1900-1908 (1)
1900-1909 (1)
1900-1911 (1)
1900-1914 (1)
1900-1918 (1)
1901 (3)
1903 (1)
1904 (3)
1905 (5)
1905-1911 (1)
1905-1914 (1)
1906 (2)
1907 (1)
1908 (1)
1909 (3)
1910 (1)
1910-1914 (2)
1910-1915 (1)
1910-1917 (1)
1911 (4)
1912 (6)
1913 (4)
1914 (17)
1915 (7)
1916 (4)
1917 (6)
1918 (2)
1918-1925 (2)
1920/1930 (1)
1920-1928 (1)
1921 (3)
1923 (1)
1925 (2)
1926 (2)
1926-1929 (1)
1927 (3)
1928 (8)
1929 (2)
1930 (1)
1930-1932 (1)
1930-1940 (1)
1932 (1)
1933 (1)
1935 (2)
1936 (2)
1938 (1)
1939 (2)
1939/1940 (1)
1940 (1)
1940/1945 (1)
1941 (1)
1943 (23)
1944 (4)
1945 (1)
1946 (4)
1947 (1)
1948 (1)
1950 (25)
1950-1946 (2)
1950-1947 (4)
1952 (2)
1953 (1)
1954 (1)
1954-1937 (50)
1958 (1)
1959 (1)
1962 (1)
1966 (1)
1977 (1)
1981 (2)
1986 (1)
1990 (1)
2011 (1)
2019 (1)
2020 (1)
s.a. (1)
Založnik
(9)
... Gio. Giac. Rossi in Roma (1)
A. Ortelius (1)
Aeri Incisa Per Abrah. Kaltschmidt (1)
an Tag gegeben und verlegt durch Matthaem Merian (1)
Apud P. Mortier (1)
Artaria & Comp. (2)
Artaria & (1)
Artaria et Comp. (1)
Aug. Vind. (1)
avstrijska iz. (12)
Avto-moto zveza Slovenije (1)
Avtotehna (1)
bey Artaria (1)
bey Artaria und Comp. (1)
bey Homanns Erben (1)
bey Tranquillo Mollo (1)
Bibliographischen instituts (1)
Bologninus Zalterius (1)
by I. B. Elwe & D. M. Langeveld (1)
C. Weigel (1)
chez H. Iaillot ... (1)
chez H. laillot (1)
Chez l´auteur (1)
chez l'auteur (1)
Chez l'Auteur (1)
chez le Sr. Iaillot ... (1)
Chez le Sr. Jaillot (1)
Civil – Geografischen Institute (1)
Co. (1)
da Giov. Torricella (2)
da Giuseppe Gnesda (1)
Društvo slov. profesorjev (1)
Državna založba (1)
Državna založba Slovenije (3)
Državno avtobusno in prevozniško podjetje Slovenije (1)
E. Hölzel (1)
E. Schäfer (1)
F. Vallardi (1)
G I J A (22)
G. Mercator (1)
G. Valk (1)
G.I.J.A. (9)
G.M. Seutter (1)
G.M. Vischer (1)
gedruckt mit Egerschen Schriften, im Verlage bei Wilhelm Heinrich Korn (1)
Geodetska sekcija Glavnega štaba NOV in POS (1)
Geodetska uprava S.o. (1)
Geodetski zavod Slovenije (1)
Geografski institut Jugoslovenske armije (3)
Geographisches Institut (2)
Geološki zavod Slovenije (1)
GIJNA (50)
I. Danckerts (1)
im Verlage des Geograph. Instituts (2)
im Verlage des Geograph. Instituts. (1)
Im Verlage des Kunst und Industrie Comptoirs (1)
In J. Riedl's Kunsthandlung (1)
in Officina J. Riedl (1)
Istituto geografico de Agostini (1)
Istituto geografico militare (3)
J. Bermann (1)
J. Blasnik (2)
J. Cary Engraver & Map-seller (1)
J. David Köhler (2)
J. Janssonius (1)
J. Pertes (1)
J. Wyld (1)
J.Blasnika nasl. (1)
J.W Jager (1)
Jos. Fr. Kaiser (2)
Jos. Franz Kaiser (1)
Josef Blasnik (1)
Jugoslovanska knjigarna (1)
K. k. militär-geographisches Institut (1)
K. u. K. Militär geographisches Institut (1)
K. u. k. militärgeographisches Institut (8)
K. u. k. militär-geographisches Institut (17)
K. u. k. Militärgeographisches Institut (59)
K. u. k. Militär-geographisches Institut (1)
k.k. Ministerium des Innern (1)
Katoliška bukvarna (1)
Klemenc V. (1)
Kraljevska banska uprava (1)
L. Ravenstein (1)
Landesbaudirection (1)
Le Rouge (2)
Lechner k.u.k. Hof-u, Wien (1)
Leop. Paternolli (1)
Literarisch-Artistische Abtheilung des Österreichischen Lloyd (1)
M. Seuit. Ch. Augsburg (1)
Mariborska tiskarna (1)
Meyer (1)
Militaergeographisches Institut (1)
Militargeographisches Institut (7)
Militärgeographisches Institut (65)
mit Egerschen Schriften (1)
Norimberga (1)
Norimbergae (1)
OKH / Gen St d H, Chef des Kriegskarten- und Vermessungswesen (1)
OKH/Gen St d H (1)
OKH/Gen St d H i.e. Oberkommando des Heeres, Chef des Kriegskarten- und Vermessungswesen (9)
P. Kozler (4)
par et chez le Sr. le Rouge (1)
per F. de Witt (1)
per R. et I. Ottens (1)
Pokrajinska uprava (3)
Presso Antonio Zatta, e Figli (1)
R. v. Waldheim-Jos. Eberle & Co. (1)
Reilly'sches geograph. Verschleis-Komptoir (3)
Reilly'sches geograph. Verschleiß-Komptoir (7)
Republiška geodetska uprava (1)
samozal. L. Korenč (2)
Schneider, Weigel (1)
Schönwetter (1)
Schulbücher-Verschleiss-Administration (1)
Seuttero M. (1)
Slovenska matica (1)
Slovenska Matica (2)
Slovenska Straža (1)
Steirischer Heimatbund (1)
sumptibus Joannis Janssonii (1)
Sumptibus Vidua et Haeredum Gerardi de Iudais (1)
Šumarski odsek Dravske banovine (1)
Turistična zveza Slovenije (2)
Turistična zveza Slovenije, Biro za propagando Putnik Slovenija (1)
Učila (1)
Učiteljski dom (4)
Venezia presso Lodovico Furlanetto (1)
Verlag der Kunsthandlung H.F. Müller (1)
Verlegt bey Franz Xaver Miller (6)
Vinna (1)
W.E.A. v. Schlieben (1)
Založništvo tržaškega tiska (1)
Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije (1)
Išči med rezultati (497)