Sreča je v knjigah, sreča je v slikanicah

Slikanice niso nepregledna množica knjig, ampak so del literarnega kontinuuma, izražene v jeziku, literaturi in kulturi, vrednosti imajo le tiste, ki likovno in literarno presežno izražajo duh časa in humanistične vrednote v dobrobit ljudi. Slikanice oziroma knjige v slikaniški knjižni obliki so sublimni izraz osebnega in kolektivnega spomina in imajo za osebni in kulturni razvoj identitetno in narodnočloveško funkcijo. 

Slovenska slikanica (1917–2017) je na visoki literarni in likovni ravni, vsebuje humanistične vrednote, kar jo postavlja kot enakovreden kamenček v mozaiku evropske slikanice. Literarni liki v slikanicah so dejavni, plemeniti, pogumni, pošteni, so junaki iskalci in ne junaki žrtve, v njih so pozunanjeni konflikti in želje otrok, tudi odraslih. Slikaniški liki so hkrati abstraktni in individualizirani, ljudski in občečloveški, predvsem so nesmrtni. Literarni liki so večno mladi in so stalnice v življenjih. Pogosto je tekst v slikanici namenjen otrokom, kontekst ali besedilo pa odraslim (npr. Pajacek in punčka, 1985). 

Slikanice so posode individualnega in kulturnega spomina. Slovenska slikanica je demokratično področje, ustvarjajo jo klasiki, sodobni klasiki in sodobniki. Slikanica je prostor samocenzure in prostor svobode. Pravljice se ponavadi zaključijo z besedami “… in potem sta živela srečno do konca svojih dni.” Vendar so literarni liki večno mladi, pošteni in ravnajo v dobrobit človeštva (Ciciban, Juri Muri, Kokoš velikanka, Kosovirji, Lepa Vida, Maček Muri, Martin Krpan, Mižek Figa, Mojca Pokrajculja, Muca Copatarica, Pedenjped, Piki Jakob, Sapramiška, Šivilja (in škarjice), Škrat Kuzma, Zvezdica Zaspanka, Zverinice iz Rezije itd.), imajo svoje dežele in mesta (na Butalah, v Cicibaniji, Hiši iz besed, Klobučariji, Kosoviriji, mestu Rič Rač, Pedenjcarstvu, Reziji, Smejalah, Stari Ljubljani, Šamponiji, Tisočerih mestih ipd.). 

V slikanicah je res sreča, v njih živijo motivi iz kulturne dediščine, npr. aleksandrinke, argonavti, Barbara Celjska, človeška ribica, Hallerstein, lepa Vida, Makalonca, Martin Krpan, Pegam in Lambergar, povodni mož, rdeče jabolko, Trubar, situla iz Vač idr. V slikanicah živijo častni meščani Ljubljane, npr. Cefizelj, Ciciban, Deklica Delfina, Juri Muri, Makalonca, Maček Muri, Sapramiška idr. 

S slikanicami se otrokom razlaga demokracijo, slavni imajo svoje najljubše slikanice. Če parafraziramo Cankarja, bi zaključili z besedami: “Vsak človek ima v hiši svojega življenja posebno kamrico, v kateri hrani svojo slikanico …” S Cankarjevimi besedami, na Prešernov rojstni dan, Čukec Nukec in Sovica Oka vabita na razstavo z besedami najsrečnejše miši na svetu – Sapramiške – ki je svojo srečo našla v čarobnem lešniku, mi smo našli srečo v knjigah.

Milena Mileva Blažić

 

V najbolj splošnem pomenu ilustracija s pomočjo risbe in barve pojasnjuje besedni zapis, ga razlaga in komentira, lahko pa poved v celoti predstavi le s podobami. Še posebej pomembna je otroška ilustracija, saj njen vpliv daleč presega opismenjevanje in spoznavanje literature. 

Ob listanju slikanic se učimo opazovati svet okoli nas; medtem ko spoznavamo črke, odkrivamo tudi posebno likovno govorico, ki nam kasneje v življenju omogoča razbiranje neverbalnih, arhetipskih sporočil. Ilustracija namreč ni pomanjšana slika, v celoti podrejena knjigi. 

Slovenci imamo tudi na področju ilustracije lastno zgodovino, čeprav dobimo prve ilustrirane narodne pravljice šele v začetku 20. stoletja. Za naš kulturni prostor je ta čas prelomen, saj začnejo po maloštevilnih poskusih izdaje domačih povesti z upodobitvami slovenskih avtorjev, med katerimi izstopata Janez in Jurij Šubic, izhajati temeljna literarna dela, kot so Slovenske pravljice, Tolovaj Mataj, Martin Krpan, Deseti brat idr., opremljena s sijajnimi ilustracijami umetnikov, ki so se sicer šolali v tujini, a so v svojih programskih načelih prisegali na narodno izročilo. Članom umetniškega kluba Vesna (Gvidon Birolla, Maksim Gaspari, Fran Podrekar, Hinko Smrekar, Saša Šantel, Ivan Vavpotič) dolgujemo dragoceno vez s secesijo in z umetniškimi gibanji ob koncu 19. stoletja, ki so z nenavadno strastjo in osupljivo domišljijo iskali vrata v minule čase. Zato se v njihovih risbah in grafikah še vedno skriva starožiten duh na pol mitične zgodovine in srednjeveške baladnosti. 

V ta čas se z vsemi nesmisli vpleta tudi prva svetovna vojna, ki je močno vplivala na podobe v knjižnih in revijalnih izdajah. Posebej grotesken se je ta svet zrcalil v Smrekarjevih mojstrskih risbah, ki včasih spominjajo na fantazmagorije Goyevih Los caprichos

Med obema vojnama nadaljujejo komaj začeto tradicijo otroške in mladinske ilustracije ekspresionisti (za področje posebej pomembna brata Kralj) in t. i. »neodvisni« (npr. Marij Pregelj, France Mihelič, Nikolaj Pirnat). V tridesetih in štiridesetih letih 20. stoletja ni izšlo veliko ilustriranih knjig za otroke in mladino, a so te dragocene zaradi kvalitetnih podob, ki so jih ob svojem delu na velikih formatih kot enakovredne ustvarili nekateri naši osrednji likovni umetniki. V pregledu bi pogrešali v linije začaranega kralja Matjaža, ki ga je v značilni zazrtosti v duhovni svet ustvaril France Kralj, pa pravljične ilustracije Nikolaja Pirnata (Oton Župančič: Ciciban, Don Kihot). 

Med drugo svetovno vojno se je izdajanje knjig in revij ustavilo. Leta 1949 je Založba Mladinska knjiga ustanovila Levstikovo nagrado, s katero je poslej nagrajevala pisatelje, pesnike in ilustratorje za največje dosežke. Pomenila je pomembno vzpodbudo za razvoj, ki je predvsem zaradi oddaljevanja vojne in odpiranja v mednarodni prostor vsaj na umetniškem področju postajala eno vodilnih področij. Z ilustracijo so se ukvarjali tako umetniki, ki so delovali še pred vojno, kot diplomanti zagrebške (neodvisni) in leta 1945 ustanovljene ljubljanske likovne akademije. Večina je ilustrirala le občasno in je to početje imela za manj pomembno od slikanja, kiparjenja ali tiskanja grafik. Kljub temu so številni avtorji in avtorice prispevali antologijske ilustracije (France Mihelič, Maksim Sedej, Mara Kralj, Milan Bizovičar, Marija Vogelnik, Melita Volk, Štefan Planinc, Lidija Osterc, Jože Ciuha idr.), Tone Kralj in Marij Pregelj pa sta svoje upodobitve v knjigi enakovredno postavila ob slike v galeriji. 

Novost v slovenski ilustraciji pomeni nastop slikark Ančke Gošnik Godec, Marlenke Stupica, Marjance Jemec Božič in malo mlajše Jelke Reichman, saj so svoje celotne opuse posvetile izključno knjižni ilustraciji in z avtonomijo utrle pot prihajajočim nadarjenim generacijam. Te prve mojstrice, ki so pol stoletja po »vesnanih« obudile strastno zanimanje za pravljice, so v javnosti, tudi strokovni, radi poimenovali kar pravljičarke. Med najbolj samosvoje in samotne avtorice na tem področju sodi Marija Lucija Stupica, znana po tem, da je skrbno izbirala besedila, ki jih je ilustrirala. Le njenemu lastnemu umetniškemu svetu sorodna književna dela so lahko dobila likovno podobo. Razvoj sodobnih umetniških praks lahko spremljamo tudi skozi ilustracijo. Ta se je v zadnjih desetletjih minulega stoletja vse bolj razvijala, njeno kakovost in izvirnost je opazila tudi tujina, saj so naši ilustratorji postajali redni gostje najuglednejših prireditev na svetu. 

Da bi zajeli to bogato produkcijo in obenem ilustracijo postavili na ustrezno mesto v likovni umetnosti, sta Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov in Cankarjev dom leta 1992 ustanovila Slovenski bienale ilustracije z nagradami, poimenovanimi po Hinku Smrekarju. V soočanju s tradicijo je svoj prostor dobila generacija, ki je odraščala v času kulture množičnih medijev, popularne glasbe, filma in hollywoodskih zvezd (Kamila Volčanšek, Alenka Sottler idr.). S takrat revolucionarnima stripom in risanim filmom nastopi drugačen tip ilustracije, popularen predvsem pri avtorjih, ki v te nove podobe vnašajo poseben humor in ironijo, pa naj gre za realistično risbo, skicozno upodobljene, tudi karikirane motive (Kostja Gatnik, Marjan Manček, Miki Muster, Silvan Omerzu, Milan Erič, Tomaž Lavrič idr.), ali pravo slikarijo (Zvonko Čoh, Rudi Skočir, Peter Škerl idr.). Ilustracija je danes soočena z novimi izrazili, estetiko ter predvsem z računalnikom in s svetovnim spletom. Mlajši ilustratorji, med katerimi še posebej izstopa Hana Stupica, najmlajša dobitnica nagrade Hinka Smrekarja, zato svojo brezmejno domišljijo udejanjajo s pomočjo najsodobnejše tehnologije. Ta jim ne omogoča le vizualnih učinkov, o katerih so predhodniki le sanjali, temveč tudi popotovanje pravljičnih svetov s pomočjo sodobnih načinov komuniciranja. Te podobe so sijajen odgovor na strah, da bi hladni računalniški sistemi premagali domišljijo s humanim človeškim obrazom. Odmerjeni prostor ni dopuščal razgrnitve tisočerih svetov slovenske ilustracije, obogatene tudi z vplivi drugih kulturnih sredin, zato ne pomeni pregleda, temveč le vpogled v likovno bogastvo Slovenije, ki so ga ustvarjale generacije sijajnih slikarjev in slikark.

Judita Krivec Dragan


Število rezultatov iskanja: 1428

Vsebina
Založnik
(1)
A. Kosi (1)
A. Slatnar (1)
Akad. društvo 'Slovenija' (1)
Akademija za glasbo (2)
Andragoški center Republike Slovenije (13)
Andragoški center Slovenije (77)
Andragoško društvo Slovenije (2)
Annales University Press (1)
Annales ZRS (1)
Arhiv Republike Slovenije (1)
Audibook (1)
Banovinska zaloga šolskih knjig in učil (2)
bey Johann Wilhelm Schell (1)
bey Joseph Edlen von Kurzböck ... (1)
Biblioteca centrale Srečko Vilhar (1)
Bicero (1)
Biotehniška fakulteta (2)
Biteks (1)
Buča (1)
C. kr. okr. šolski svet (1)
Cankarjev dom (1)
Ceeman (1)
CEEMAN (4)
Cent´r za obučenie i razvitie (1)
Centar za razvoj i obrazovanje (1)
Center IRIS (1)
Center IRIS - Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne (1)
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (9)
Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (7)
Center RS za poklicno izobraževanje (19)
Center šolskih in obšolskih dejavnosti (2)
Center vojaških šol (1)
Center za idrijsko dediščino (1)
Center za korekcijo sluha in govora (1)
Center za študij edukacijskih strategij, Pedagoška fakulteta (1)
Center za uporabno epistemologijo, Pedagoški inštitut (1)
Centre biotechnique de Naklo (1)
Centre of the Republic of Slovenia for Mobility and European Educational and Training Programmes (2)
Centro di sviluppo e formazione (1)
CEPS - Centre for Education Policy Studies, Faculty of Education (1)
Ces. kralj. založba šolskih bukev (2)
Cesarska kraljeva zaloga školskih knjig (1)
Cesarska kraljeva zaloga šolskih knjig (1)
CMEPIUS (2)
CODEC (1)
College of Nursing (1)
COMP@S, Osnovna šola Gustava Šiliha Maribor (1)
D. Čatorič (1)
D. Laketić (1)
Development and Education Centre (2)
Deželni odbor kranjski (1)
Didakta (3)
Didakta d. o. o. (1)
Dopisna delavska univerza Univerzum (1)
DOVES, program Ekošola kot način življenja (2)
Društvo Amnesty International Slovenije (1)
Društvo Dobrodelnost (1)
Društvo DOVE-FEE Slovenia (2)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (9)
Društvo DOVES FEE Slovenia (6)
Društvo DOVES-FEE Slovenia (6)
Društvo DOVES-FEE Slovenija (1)
Društvo Humanitas (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo Pekinpah (1)
Društvo Salezijanski mladinski center (1)
Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije (5)
Društvo SPIP (1)
Društvo študentov biologije (28)
Društvo študentov naravoslovja (2)
Društvo učiteljev geografije Slovenije (3)
Društvo učiteljev gluhih Slovenije (2)
Društvo ustvarjalnih Cita (2)
Društvo vzgojiteljev dijaških domov Slovenije (1)
Društvo za permakulturo Slovenije (1)
Društvo za tretje življenjsko obdobje (1)
Društvo za Združene narode za Slovenijo (1)
Društvo za zgradbo učiteljskega konvikta (1)
Družba sv. Cirila in Metoda (1)
Družba sv. Mohorja (1)
Družina (4)
Državna založba Slovenije (2)
Državni izpitni center (25)
Državni svet Republike Slovenije (1)
DZS (8)
Eduvision (3)
EDUvision (8)
Ekološko-kulturno društvo Za boljši svet (1)
Ekonomska šola, Višja strokovna šola (1)
Employment Service of Slovenia (1)
Eno (1)
Equipa ESTEAM (1)
ESTEAM partnerska skupina (1)
ESTEAM team (1)
ESTEAM-teamet (1)
F. Humski (1)
F. Praprotnik (1)
Faculty of Civil and Geodetic Engineering (1)
Faculty of Economics and Business (1)
Faculty of Education (3)
Faculty of Management (1)
Faculty of Social Science (1)
Faculty of Teacher Education (1)
Fakulteta za družbene vede (4)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (5)
Fakulteta za elektrtehniko, računalništvo in informatiko (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Fakulteta za management (7)
Fakulteta za naravoslovje in matematiko (2)
Fakulteta za organizacijske vede (2)
Fakulteta za zdravstvene vede (2)
Filozofska fakulteta (1)
Focus, društvo za sonaraven razvoj (1)
Genija (1)
gimnazija (1)
Gimnazija (5)
Gimnazija Vič (1)
Glasbena šola (1)
Goodyear Dunlop Sava Tires (1)
Goriška matica (1)
Goriška tiskarna A. Gabršček (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica (3)
GZS CPU (1)
GZS, Center za poslovno usposabljanje (1)
H. Ničman (1)
Hennicke (1)
Herpetološko društvo - Societas Herpetologica Slovenica (1)
Historical Association of Slovenia (1)
Hrv. pedagogijski-književni zbor (1)
I. pl. Kleinmayr & F. Bamberg (3)
I. v. Kleinmayr & F. Bamberg (2)
IBS, Mednarodna poslovna šola (4)
ICOM (2)
ICOM - Slovenia (1)
Idrija Heritage Centre (3)
Idrija Tourism Board (2)
Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
II. OŠ (1)
Initut, institut informacijskih tehnologij (1)
INITUT, Institut informacijskih tehnologij (1)
INITUT, Institute of Information Technology (1)
Institut Jožef Stefan (1)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Institute for Forest Pedagogics (2)
Institute for Sustainable Development (1)
Institute Vezal (1)
Inštitut Lila (1)
Inštitut Logik (1)
Inštitut za gozdno pedagogiko (3)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (6)
INV - Inštitut za narodnostna vprašanja (6)
Istituto dell'educazione della Repubblica di Slovenia (3)
Istituto dell'Educazione della Repubblica di Slovenia (1)
Istituto dell'educazione della RS (5)
Istituto dell'Educazone della Repubblica di Slovenia (1)
Istituto sloveno di ricerche (SLORI) (1)
Istituto sloveno di ricerche SLORI (1)
Izobraževalni center Geoss (1)
Izobraževalni center Pika, Center Janeza Levca (2)
Izobraževalni center Pika, Center Janeza Levca Ljubljana (1)
J. Papš (1)
J. R. Milic (1)
Jugoslovanska knjigarna (1)
Jugoslovenski sokolski savez (1)
Katedra za družinsko medicino, Medicinska fakulteta (11)
Kéntro anáptyxes kai ekpaídeyses (1)
Kleinmayr & B. (1)
Klub radioamaterjev (1)
Konzorcij šolskih centrov (4)
Kopija-nova (1)
Kopo (1)
Kraljevska banska uprava dravske banovine (1)
KS Laze-Jakovica (1)
Kulturni center, zavod za umetniško produkcijo in založništvo (1)
Kulturno-prosvetno društvo (1)
L. Trevisini (1)
La editoriale libraria (1)
La Editoriale Libraria (1)
Leila (4)
Leykam (1)
Ljubljana : DZS (2)
Ljubljana School of Business (1)
Ljubljana University Press, Faculty of Arts (3)
Ljubljana: Andragoški center Slovenije (9)
Ljubljana: Ministry of Education, Science, Culture and Sport (1)
Ljubljana: Miška (1)
Ljubljana: Pedagoška fakulteta (4)
Ljubljana: Pedagoški inštitut (2)
Ljudska univerza (11)
M. Kos (1)
Malinc (1)
Maribor : Pedagoška fakulteta (1)
Matica Slovenska (1)
Matica srpska (1)
Medicinska fakulteta, Katedra za družinsko medicino (2)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana (4)
Milič (1)
Minisrtsvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministero della Repubblica di Slovenia per l'educazione e lo sport (2)
Ministero dell'Istruzione, delle Scienze e dello Sport (2)
Ministero per l'istruzione e lo sport (5)
Ministero per l'istruzione e lo sport della RS (1)
Ministrstvo Republike Slovenije za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport (4)
Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (1)
Ministrstvo RS za šolstvo in šport (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (71)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih (2)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (40)
Ministrstvo za šolstvo in šport (67)
Ministrstvo za šolstvo in šport : Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport (1)
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (1)
Ministry of Education, Science and Sport (1)
Miška (4)
Modrijan (3)
Movit (2)
Movit NA Mladina (1)
Mozirje (1)
Murska Sobota : Ekonomska šola, Višja strokovna šola (1)
Musée régional (1)
na prodaj per Joshefu Gajgeru (1)
na prodaj v' nemşhkih şholah (1)
Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (3)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (8)
Nacionalni odbor Evropa v šoli (1)
Naši zapiski (1)
National Education Institute Slovenia (1)
National Educational Institute Slovenia (1)
National Institute for Vocational Education and Training (1)
National School for Leadership in Education (1)
Natisnila In Založila Ig. Pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (2)
Natisnila učiteljska Tiskarna (1)
natisnjena ino se najde per Alóisiju Tushu, bukvárju (1)
NEC - Notranjski ekološki center (1)
Občina (1)
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete (1)
Osnovna šola (4)
Osnovna šola dr. Vita Kraigherja (1)
Osnovna šola Draga Kobala (1)
Osnovna šola Janka Glazerja (1)
Osnovna šola Minke Namestnik-Sonje Slovenska Bistrica (1)
Osnovna šola Slave Klavore (1)
Osnovna šola Tabor (1)
Osnovna šola Toma Brejca (1)
Osnovna šola Toma Brejca etc. (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (1)
OŠ (1)
OŠ 8 talcev Logatec (1)
OŠ Borisa Ziherla (1)
OŠ dr. Franja Žgeča (1)
OŠ Frana Albrehta (1)
OŠ Gustava Šiliha (2)
OŠ Janka Glazerja (2)
OŠ Preska (1)
P. Maček (1)
pečatano pismeni Kral. Peštansk. Univers. (1)
Pedagogiško društvo (1)
Pedagoška fakulteta (48)
Pedagoška fakulteta Univerze (1)
Pedagoška fakulteta, Center za pedagoško izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje (1)
Pedagoška fakulteta, Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti (CRSN) (1)
Pedagoška fakulteta, Center za študij edukacijskih strategij (1)
Pedagoški inštitut (64)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (1)
Pia (1)
pisatelj (1)
Pivec (1)
Prva osnovna šola (1)
Publications Office of the European Union (1)
ravnateljstvo (1)
Ravnateljstvo Banovinske kmetijske šole na Grmu (1)
Ravnateljstvo Cesarja Franca Jožefa I. mestnega dekliškega liceja (1)
Razor (1)
Razvojno izobraževalni center (1)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (2)
Regional Museum (1)
Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Research Center of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (ZRC SAZU), Institute of Slovenian Ethnology, Institute of Ethnomusicology (1)
RIS Dvorec (7)
Rokus Klett (37)
Rotary klub Maribor-Lent (1)
Rudolf Milic (1)
S. Š. M. (1)
Salezijanski zavod (1)
samozal. (7)
samozaložba (3)
School Centre (1)
Schulbücherverschleiss-Administrazion bei St. Anna in der Johannesgasse (1)
Sekcija za Downov sindrom pri Društvu Sožitje (1)
Selbstverl. des Verfassers (1)
Selbstverlag des Jubiläums-Exekutivkomitees (1)
Seyring (1)
SKUD Tine Rožanc (1)
Skupnost muzejev Slovenije (1)
Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji (5)
Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije (7)
SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč (1)
Slomškova založba (1)
SLORI - Istituto sloveno di ricerche (2)
SLORI - Slovenski raziskovalni inštitut (8)
Slovene Association of LSP Teachers (2)
Slovenian Chamber of Commerce (1)
Slovenian Institute for Adult Education (2)
Slovenian Institute for Adult Education (SIAE) (2)
Slovenian Instutute for Adult Education (1)
Slovenian National Commission for UNESCO (2)
Slovenian Quality Assurance Agency for Higher Education (1)
Slovenian Religious and Cultural Centre Sts Cyril and Methodius (1)
Slovenian School Museum (1)
Slovenian Third Age University, National Association for Education and Social Inclusion (1)
Slovenska šolska matica (4)
Slovenska šolska Matica (1)
Slovenska Šolska Matica (1)
Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje (1)
Slovenski institut za kakovost in meroslovje (1)
Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) (1)
Slovenski raziskovalni inštitut SLORI (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo učiteljev angleškega jezika IATEFL Slovenia (2)
Slovensko društvo učiteljev tujega jezika stroke (2)
Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika (1)
Slovensko združenje za cirkuško pedagogiko - Cirkokrog (1)
SMAK printtisk (2)
Socialna akademija (1)
Srednja šola tehniških strok Šiška (1)
Srednja upravno administrativna šola (5)
SŠTS Šiška (1)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (1)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
stisnen per slahtnimu gospudu Joshefu od Kurzboeka ... (1)
Strokovni center Zebra, Zavod za gluhe in naglušne (1)
Subkulturni azil, zavod za umetniško produkcijo in založništvo (2)
Succeed Project Team (1)
sumtibus Michaelis & Joh. Friderici Endterorum (1)
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše (4)
SVIZ Slovenija (1)
SZK Oktatási és Sportminisztériuma (2)
SZK Oktatási Intézete (2)
Šaleški študentski klub (1)
ŠKIS - Zveza študentskih klubov Slovenije (1)
Škofijska gimnazija (2)
Šola za ravnatelje (72)
Šolski center (10)
Šolski center Celje, Medpodjetniški izobraževalni center (1)
Šolski center Ptuj (2)
Šolski center Slovenske Konjice-Zreče (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
T. Lekan Kraševec (1)
T. Mohar (1)
T. Podjavoršek (2)
T. Slovenija (1)
Tehniški šolski center (1)
Teološka fakulteta (2)
The National Education Institute Slovenia (1)
The National School of Leadership in Education (1)
Tiskovna zadruga (1)
Trnovo Kindergarten (1)
typis Academicis, per Leopoldum Berger (1)
Učiteljska tiskarna (3)
Učiteljski dom (1)
Učiteljsko društvo za brežiški in sevniški okraj (1)
UL MF (1)
Universita del Litorale (1)
Universita del litorale, Facolta di studi educativi (1)
Universita del Litorale, Facolta di studi umanistici (1)
University of Ljubljana Press (1)
University of Ljubljana, Faculty of Education (1)
University of Maribor Press (9)
University of Primorska (1)
University of Primorska Press (8)
University Press (1)
Univerza (9)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (1)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
Univerza v Ljubljani (1)
Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba (2)
Univerzitetna založba (2)
Univerzitetna založba Univerze (19)
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (1)
Uredništvo 'Učit. Tovariša' (1)
Ustanova Ekošola kot način življenja (1)
v c. k. založbi šolskih bukev (1)
v cesarski kraljevi zalogi šolskih knjig (1)
V cesarski kraljevi zalogi šolskih knjig (1)
v' salogi zes. kralj. bukvarnize sa sholske bukve (1)
V. Vodopivec (1)
Velenjska knjižna fundacija (1)
Verein zur Unterstützung... (1)
Verlag des krainischen Landesausschusses (1)
Visoka šola za zdravstvene vede (2)
Visoka šola za zdravstvo (1)
Visokošolsko središče, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Vista, zavod za razvoj vrednot (1)
Višja strokovna šola ESIC (1)
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem (4)
Višja strokovna šola za gostinstvo, velnes in turizem (1)
Vodstvo Marijinih družb (1)
Vrtec Galjevica (1)
Vrtec Trnovo (11)
Zaloga šolskih knjig (1)
Zaloga šolskih knjig in učil (3)
Založba /*cf (1)
Založba G (1)
Založba Obzorja (1)
Založba UL FRI (3)
Založba Univerze (1)
Založba Univerze na Primorskem (17)
Založba ZRC, ZRC SAZU (3)
Zavod Antona Martina Slomška (2)
Zavod Bob (2)
Zavod Brina, izobraževalne storitve (1)
Zavod Movit (1)
Zavod Oloop (1)
Zavod Rakmo (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (97)
Zavod Republike za šolstvo (1)
Zavod Risa (3)
Zavod RS za šolstvo (156)
Zavod SR Slovenije za šolstvo (1)
Zavod VISTA (1)
Zavod Voluntariat (1)
Zavod za gluhe in naglušne (1)
Zavod za spodbujanje podjetnosti mladih (1)
Zavod za turizem (1)
Zdravstvena fakulteta (2)
Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Združenje zdravnikov družinske medicine (10)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (27)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (6)
Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete (2)
Znanstveno-raziskovalno središče , Annales ZRS (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Univerzitetna založba Annales (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Založba Annales (1)
ZRC Publishing House (1)
ZRC SAZU ISIM - Centro di ricerche dell'Accademia slovena delle scienze e delle arti, Istituto per le migrazioni slovene (1)
ZRC SAZU ISIM - Centro di ricerche scientifiche dell'Accademia slovena delle scienze e delle arti, Istituto per le migrazioni slovene (1)
ZRC SAZU ISIM - Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije (1)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, Študentska sekcija (1)
Zveza društev športnih pedagogov Slovenije (6)
Zveza prijateljev mladine Slovenije (1)
Zveza študentskih klubov Slovenije (2)
ZZDS Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Išči med rezultati (1428)