Egrova ljubljanska tiskarna in založba

Tiskarska in založniška rodbina Eger je v Ljubljani delovala od leta 1765 pa vse do leta 1873. Njen prvi član, Janez Friderik Eger (1735–1799), se je leta 1765 poročil z vdovo tiskarja Janeza Jurija Heptnerja Marijo Terezijo in prevzel Heptnerjevo podjetje. Tiskal je knjige, učbenike, časopise ter uradne in druge tiskovine v latinskem, nemškem, italijanskem in slovenskem jeziku. Natisnil oziroma založil je na primer Linhartov Poskus zgodovine Kranjske,  Pohlinovo Kranjsko gramatiko, Devove Pisanice, Linhartovo Županovo Micko, Vodnikovo Veliko pratiko in Malo pratiko ter njegove Lublanske novice. Med letoma 1782 in 1786 je bil tudi ljubljanski župan. Po njegovi smrti leta 1799 je tiskarno in založbo nekaj časa vodila njegova žena. Od sinov je starša preživel le Janez Leopold (1773–1829), ki se je izučil pri očetu. Po smrti Antona Degotardija je postal vodja njegove tiskarne. Leta 1800 se je poročil z njegovo vdovo Regino, lastnico nekdanje Merkove tiskarne, in po materini smrti najbrž združil obe podjetji. Nasledila ga je njegova tretja soproga Rozalija (1788–1871), ki je tiskarno vodila vse do svoje smrti. Natisnila je na primer Navratilovega Vedeža in Vilhar-Levstikov Naprej. Po smrti jo je nasledila njena pastorka Leopoldina, za njo pa hči Julijana, ki je tiskarno leta 1873 oddala v najem dolgoletnima vodjema Antonu Kleinu in Ivanu Kovaču. Ta sta tiskarno tudi odkupila.

V zbirki je predstavljen izbor knjig in drugih tiskovin Janeza Friderika, Marije Terezije in Janeza Leopolda Egra iz Narodne in univerzitetne knjižnice, Mestne knjižnice Ljubljana, Knjižnice Jožeta Udoviča v Cerknici in Prirodoslovnega muzeja Slovenije, ki so bile primerne za postopek digitalizacije. Dopolnjevali pa jo bomo tudi s kasnejšimi tiski posameznih članov rodbine, predvsem z obsežnim opusom tretje soproge Janeza Leopolda, Rozalije Eger.


Število rezultatov iskanja: 300

Založnik
(24)
A. Hölder (1)
Adria (1)
Ameriška domovina (4)
apresso Gio. Giorgio Mayr (1)
author R. DiRicchardi (1)
Banovinsko tajništvo JRZ (1)
Beletrina (1)
Cankarjeva založba (4)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga (1)
Christian Democratic Union of Central Europe (1)
Cya (1)
Delavska tiskovna družba (1)
Deutschen Vereines (1)
Didakta (1)
Direktorijum Orjune (1)
Društvo Romski informacijski center Slovenije Anglunipe (1)
Društvo Združeni ob Lipi sprave (1)
Družina (5)
Drž. Štamp. (1)
durch Michaeln Zimermann gedruckt (1)
Editions en Langues Etrangeres (1)
Faculty of Social Sciences (4)
Fakulteta za družbene vede (8)
Fakulteta za družbene vede, Center za politično teorijo (1)
Fakulteta za družbene vede, založba FDV (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (20)
Fakulteta za elektrotehniko, Katedra za informacijske in komunikacijske tehnologije (1)
FDV, IDV, Center za kritično politologijo (1)
Festausschuss der Gottscheer 600-Jahrfeier (1)
Foreign Languages Press (1)
Friedens-Warte (2)
gedruckt mit v. Widmanstättenschen Schriften (1)
Gerold & Co. (1)
Goga (1)
Gorenjski muzej (1)
Goriška Sokolska Župa (1)
I. Rakovec (1)
IFIMES (1)
Imprimerie de la cour (1)
Institute for Local Self-Government and Public Procurement (1)
Inštitut Časopis za kritiko znanosti (2)
Inštitut za mladinsko politiko (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (10)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za proučevanje enakosti spolov (1)
Intelyway webmedia (2)
Iscomet, Institute for Ethnic and Regional Studies (1)
J. Blaznik (1)
J. Pauković (1)
Jeza Franc (1)
Johann Singriener (1)
Jugoslavenska komisija (1)
Kärtner Heimatdienst (1)
Klub koroških Slovencev (1)
Konzorcij (1)
Konzorcij 'Za resnico' (1)
Kulturni center (2)
Kulturni center Maribor (1)
L. Čermelj (1)
Librairie F. Alcan (1)
L'imprimerie S. Cyrillus (1)
Ljubljana University Press, Faculty of Arts (1)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede (1)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Ljubljana: Pedagoška fakulteta (1)
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (1)
Mariborski sokol (1)
Mariborski Sokol (1)
Mavrica (6)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije (1)
Mladinska knjiga (5)
Mohorjeva družba (1)
'Naš glas' (1)
natisnijen per R. Eger (1)
natisnil Janes Leon (1)
Nova obzorja (5)
Nova univerza, Graduate School of Government and European Studies (1)
Občina (1)
Obzorja (1)
PeBook (2)
Pedagoški inštitut (1)
per Ioannem Oporinum (1)
Prelog (1)
Prentice-Hall, Inc. (1)
Prijatelj (1)
printed for J. Debrett ... (1)
Prop. kom. pri IOOF (1)
Reichspropagandaamt Kärnten (1)
Revija SRP (1)
Ruslica (1)
s .n. (1)
Salve (1)
samozal. B. Ornik (1)
samozal. I. Vogrin (1)
samozal. M. Gams (1)
samozal. M. Hren (1)
samozal. Marko Hren (1)
samozal. R. Kušej (1)
samozal. T. Kure (1)
samozaložba (6)
Sanje (9)
Science and Research Centre, Institute for Historical Studies (1)
Selbstverl. des Verfassers (1)
Sij (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenska izseljenska zveza (1)
Slovenska matica (1)
Slovenska Narodna Zveza (1)
Slovenska pravda (1)
Slovenska župnija na Angleškem (2)
Slovenski emigranti v Italiji (1)
Slovenski knjižni zavod OF (1)
Slovenski narodni svet Viktorije (1)
Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik (4)
Slovenski raziskovalni inštitut (4)
Slovenski znanstveni inštitut (4)
Socialna akademija (1)
Sophia (3)
SS - Standarte 'Kurt Eggers' Kommando Adria (1)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Studia Slovenica (2)
Subkulturni azil, zavod za umetniško produkcijo in založništvo (1)
Svobodna Slovenija (1)
Študentska založba (2)
The Peasant Jugoslavia Limited (1)
Tiskarna sv. Cirila (1)
Tucović (2)
typis Mariae Teresiae Voigtin, Viduae (1)
typis, Joannis Georgij Mayr ... (1)
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj (1)
UMco (1)
University of Maribor Press (1)
University of Zagreb, Faculty of Humanities and Social Sciences, FF press (1)
Univerzitetna založba Annales (2)
Univerzitetski odbor za proslavu 50 godina SKJ i SKOJ (1)
Uredništvo Kmečkega glasa (1)
V Gorici : [s. n.] (1)
V. Bevc (1)
Verlag für fremdsprachige Literatur (1)
verlegts Franz Xav. Müller ... (1)
Zaliv (1)
Založba /*cf (6)
Založba /*cf. (2)
Založba časopisa Naprej (2)
Založba časopisa Naprej! (2)
Založba časopisa 'Naprej!' (1)
Založba knjižnice Naprej! (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba Zarje (1)
Založba ZRC (2)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zemun. jugoslavija (1)
Zgodovinski odsek pri zvezi DSPB Tabor (4)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (6)
Znanstveno društvo za humanistične vede (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za zgodovinske študije, Založba Annales ZRS (1)
Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za zgodovinske študije, Univerzitetna založba Annales (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (3)
Zveza katoliških dijakov (1)
Zveza romskih skupnosti Umbrella - Dežnik, Anglunipe - RIC (1)
Zvezna tiskarna (1)
Išči med rezultati (300)