Aleksander Videčnik

Aleksander Jakob Videčnik (Celje, 11. december 1920 - 6. marec 2019) je bil višji upravni delavec in upokojeni direktor Celjske mestne hranilnice. Raziskoval je zadružništvo in hranilništvo, posebno pa delovanje Mihaela Vošnjaka ter kulturno zgodovino Zgornje Savinjske doline. Pisati in objavljati je začel zelo zgodaj. Po prihodu v Mozirje leta 1977 je nadaljeval s pisanjem za celjski lokalni časopis, se kot tajnik vključil v delo Turističnega društva Mozirje in bil urednik lokalnega časopisa Savinjske novice ter aktivni član in predsednik Kulturnega društva Mozirje. Za svoje delo je prejel tudi državna odlikovanja - medaljo za delo (1960), red za delo s srebrnim vencem (1988) in častni znak Republike Slovenije (2002). Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD) mu je v letu 2013 podelil srebrno plaketo za pomemben prispevek k ohranjanju in proučevanju bogate kulturne dediščine in ljudskega izročila Zgornje Savinjske doline.

Povzeto po: Mežnar, Roman: Aleksander Videčnik. Celjskozasavski.si
Fotograf: Vlado Lamut

Število rezultatov iskanja: 476

Leto izida
2009 (476)odstrani
Založnik
Andragoški center Republike Slovenije (9)
Andragoški center Slovenije (3)
Biblioteca centrale Srečko Vilhar (1)
Biotehniška fakulteta (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo (4)
Bird Publisher (21)
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (1)
Center RS za poklicno izobraževanje (4)
Dashöfer (1)
Delo Revije (1)
DPD Svoboda, Plesna sekcija (1)
Društvo Slovencev Triglav (1)
Društvo slovenskih književnih prevajalcev (1)
Društvo Temno nebo Slovenije (1)
DZS (2)
Evropska hiša (1)
Faculty of Arts (1)
Faculty of Management (1)
Faculty of Social Sciences (2)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za družbene vede, Center za metodologijo in informatiko (1)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (3)
Fakulteta za informacijske študije (2)
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (2)
Fakulteta za logistiko (2)
Fakulteta za management (12)
Fakulteta za naravoslovje in matematiko (1)
Fakulteta za strojništvo (2)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo, Katedra za košarko (1)
Fakulteta za upravo (3)
Fakulteta za varnostne vede (2)
Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Globaldreamvision (1)
GZS, Center za poslovno usposabljanje (24)
IFIMES (1)
Institut Jožef Stefan (1)
Institute for Slovenian Studies of Victoria (1)
Institute of Oncology (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU (3)
Inštitut za civilizacijo in kulturo - ICK (2)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (2)
Inštitut za Intelektualno lastnino {Ipi} (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (2)
Inštitut za varovanje zdravja (3)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (4)
Intelyway webmedia (16)
Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije (1)
Kancerološko združenje SZD (1)
Karis (1)
Katedra za družinsko medicino, Medicinska fakulteta (1)
Knjižnica za tehniko, medicino in naravoslovje - TeMeNa (9)
Konzorcij šolskih centrov (1)
Kulturno - prosvetno društvo Slovenski dom (1)
Kulturno - prosvjetno društvo Slovenski dom (1)
Kulturno društvo Godba (1)
Ljubljana: Andragoški center Slovenije (1)
Ljubljana: Intelyway webmedia (1)
Ljubljana: Pedagoški inštitut (2)
Ljudska univerza (1)
M. Pungartnik (1)
Medicinska fakulteta (1)
Ministrstvo za notranje zadeve (9)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Služba za odnose z javnostmi (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (32)
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Urad RS za meroslovje (1)
Ministrstvo za zdravje, Urad RS za kemikalije (2)
Moderna organizacija (1)
MOP - Agencija RS za okolje (1)
Movit NA Mladina (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
NALAS - Network of Associations of Local Authorities of South East Europe (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (3)
National Institute of Biology, Marine Biology Station (1)
National Institute of Public Health (1)
NUK (1)
Občina (2)
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete (1)
Onkološki inštitut (8)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (1)
Pedagoška fakulteta (4)
Pedagoški inštitut (30)
Permanent Secretariat of the Alpine Convention (1)
Pokrajinski arhiv (1)
Porta B (1)
Porta B, Zavod za razvoj in promocijo kulture, kulturne dediščine in turizma (2)
Projekt SAFE-SI, Fakulteta za družbene vede, Center za metodologijo in informatiko (2)
Prostovoljno gasilsko društvo (1)
Revija Rikoss (1)
Revija SRP (4)
Rokus Klett (5)
Ruslica (6)
Salve (1)
samozal. (1)
samozal. A. Žitnik (1)
samozal. GolKerKavčLot (1)
samozaložba (5)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Skopje (1)
Slovenian Institute of Hop Research and Brewing (1)
Slovenian Library Association (1)
Slovensko društvo evalvatorjev (1)
Slovensko kulturno-prosvetno društvo Snežnik (2)
Slowenisches Institut für Hopfenanbau und Brauereiwesen (1)
SOS, Association of Municipalities and Towns of Slovenia (1)
Stalni sekretariat Alpske konvencije (1)
Statistical Office of Republic of Slovenia (1)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (3)
Statistical Society of Slovenia (1)
Statistični urad Republike Slovenije (10)
Statistično društvo Slovenije (1)
Supra (1)
Svet slovenske nacionalne manjšine Mesta (1)
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti, Višja strokovna šola (1)
Technical Museum of Slovenia (1)
Tehniški muzej Slovenije (1)
Ustanova Ekošola kot način življenja (1)
Vijeće slovenske narodne manjine Grada (1)
Višja strokovna šola Academia (5)
Založba /*cf. (1)
Založba ZRC (5)
Založba ZRC, ZRC SAZU (10)
Zavod IRC (86)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (11)
Zavod RS za šolstvo (34)
Zavod za ustvarjalnost Hymnos (4)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (4)
Zavod za zdravstveno varstvo (3)
Združenje zdravnikov družinske medicine (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (4)
ZRC Publishing (2)
ZRC SAZU (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (1)
Zveza društev upokojencev Slovenije, projekt RESje (1)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (2)
Išči med rezultati (476)