Potovanja in raziskovanja

Zbirka obsega prek 250 potopisov, dnevnikov in poročil z različnih raziskovalnih, alpinističnih,  misijonarskih, etnografskih in trgovskih odprav, diplomatskih misij ter plemiških in drugih popotovanj, ki so bili objavljeni od 16. do 20. stoletja. Med njimi so tudi številni potopisi z angleških, francoskih, nemških, španskih in drugih raziskovalnih odprav poznega 18. in zgodnjega 19. stoletja, ki izvirajo iz knjižnice Žige Zoisa. Med avtorji so tudi znani slovenski popotniki in raziskovalci ter nekateri domači in tuji popotniki, ki so opisovali slovensko ozemlje.

Število rezultatov iskanja: 98

Založnik
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (4)
Aksioma - Institute for Contemporary Art (1)
Aksioma - Zavod za sodobne umetnosti (1)
Aksioma, Institute for Contemporary Art (2)
Aksioma, Zavod za sodobne umetnosti (2)
Bechtermünz (1)
Beletrina (3)
Biblioteca centrale Srečko Vilhar (1)
Center RS za poklicno izobraževanje (1)
Cerdonis (1)
chez François Des Ventes (1)
D. Gelt (1)
Der Sturm (1)
Dober, zavod za sodobno umetnost (1)
Društvo Pekinpah (3)
Društvo za domače raziskave (1)
Društvo za širjenje filmske kulture Kino! (1)
Faculty of Philosophy etc. (1)
Fakulteta za dizajn (4)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Ferdinand Hirt's Verlag (1)
gedruckt zu Laybach, vnd zu finden bey Johann Baptista Mayr, in Saltzburg (1)
Goethe-Institut (1)
I. Vodopivec (1)
Igor Zabel Association for Culture and Theory (2)
Intelyway webmedia (1)
Jugoslov. Sokolska matica (1)
Jugoslov. Sokolski zavez (1)
KUD Logos (3)
L'ente pubblico Spirit Slovenija per la promozione dell'imprenditorialita, dell'internazionalizzazione, degli investimenti esteri e della tecnologia (1)
Mariborska Tiskarna D. D. (1)
Mariborski Sokol (1)
Mesto žensk - društvo za promocijo žensk v kulturi (1)
Mesto žensk - Društvo za promocijo žensk v kulturi (1)
Mladika (1)
Modrijan (1)
Muzej za arhitekturo in oblikovanje (1)
Narodna galerija (1)
National Gallery (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (1)
Pavillon Vendôme Art Center (1)
Pedagoška fakulteta (1)
Pedagoški inštitut (3)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (1)
Pokrajinski muzej (1)
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (1)
samozal. F. Stele (2)
samozal. pisatelj (1)
Slovenska kulturna akcija (1)
Slovenska matica (1)
Slovenski dom (1)
Sokolski Savez SHS (1)
St. Norbertus-Verlag (1)
Študentska založba (1)
The Museum of Architecture and Design (1)
Ultramono (2)
Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba (1)
Weltbild (1)
Wilhelm Knapp (1)
Založba /*cf (1)
Založba ZRC (6)
Založba ZRC, ZRC SAZU (3)
Zavod RS za šolstvo (3)
Zavod za kulturo, umetnost in izobraževanje Kersnikova (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Restavratorski center (1)
Združenje za ohranjanje spomenikov in spomeniških območij ICOMOS/SI (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
ZRC SAZU, Založba ZRC (2)
Išči med rezultati (98)