Potovanja in raziskovanja

Zbirka obsega prek 250 potopisov, dnevnikov in poročil z različnih raziskovalnih, alpinističnih,  misijonarskih, etnografskih in trgovskih odprav, diplomatskih misij ter plemiških in drugih popotovanj, ki so bili objavljeni od 16. do 20. stoletja. Med njimi so tudi številni potopisi z angleških, francoskih, nemških, španskih in drugih raziskovalnih odprav poznega 18. in zgodnjega 19. stoletja, ki izvirajo iz knjižnice Žige Zoisa. Med avtorji so tudi znani slovenski popotniki in raziskovalci ter nekateri domači in tuji popotniki, ki so opisovali slovensko ozemlje.

Število rezultatov iskanja: 86

Založnik
(10)
Audibook (1)
aus der kaiserlich=königlichen Hof- und Staatsdruckerei (1)
bei Ignaz Aloys Edlen v. Kleinmayr (1)
Cesarska kraljeva dvorna in državna tiskarna (1)
chez François Fournier ... & Antoine Urbain (1)
Didakta (1)
Društvo za ceste severovzhodne Slovenije (1)
ELIT - Ekonomska laboratorija za istraživanje tranzicije (2)
Fakulteta za gradbeništvo (1)
Fakulteta za logistiko (4)
Fakulteta za strojništvo, Katedra za modeliranje v tehniki in medicini (1)
Filatelistični klub (1)
GZS, Center za poslovno usposabljanje (2)
IPoP - Inštitut za politike prostora (1)
ISRR - Inštitut za sektorske in regionalne raziskave (1)
iz cesarsko-kraljevske državne tiskarnice (1)
J. Blaznikovi nasledniki (1)
Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa (2)
Javna agencija RS za varnost prometa (2)
Kaiserlich-königliche Hof- und Staatsdruckerei (1)
Kobariški muzej (1)
Koroški pokrajinski muzej (1)
Luka (1)
Ministrstvo za infrastrukturo (1)
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (3)
Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije (2)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (1)
Ministry of Infrastructure, Republic of Slovenia (2)
Občina (5)
Prometna šola, Višja prometna šola (1)
Razvojna agencija Savinja, GIZ (1)
Ruslica (1)
Slov. plan. društvo (1)
SPH - Scientific Publishing Hub (2)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (1)
Statistični urad Republike Slovenije (2)
Steyrermühl (2)
Šolski center (1)
Študijska knjižnica (1)
Tehniški muzej Slovenije (1)
Tiskarna Aco (1)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Univerzitetni klinični center, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa (2)
Uradni list Republike Slovenije (2)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (2)
Zavod IRC (6)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zbornica za trgovino, obrt in industrijo (1)
Združenje delodajalcev Slovenije (1)
Zgodovinski arhiv etc. (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
Išči med rezultati (86)