Število rezultatov iskanja: 236

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (2)
Audibook (2)
Biotehniška fakulteta (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo (1)
Biteks (2)
Bogoslovna fakulteta (1)
Celje : Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Centerkontura (1)
Cirilsko društvo slovenskih bogoslovcev (1)
Doba Epis (1)
Državna založba Slovenije (1)
DZS (1)
Ekonomska fakulteta (1)
Ekonomska fakulteta Borisa Kidriča (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Evropska pravna fakulteta (1)
Fakulteta za družbene vede (7)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (7)
Fakulteta za državne in evropske študije (1)
Fakulteta za ekonomijo in informatiko (1)
Fakulteta za elektrotehniko (2)
Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za osnove elektrotehnike in elektromagnetiko (LOEE) (1)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Fakulteta za farmacijo (3)
Fakulteta za gradbeništvo (3)
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (7)
Fakulteta za logistiko (6)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za matematiko in fiziko (1)
Fakulteta za pomorstvo in promet (1)
Fakulteta za poslovne vede (2)
Fakulteta za računalništvo in informatiko (3)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za strojništvo (7)
Fakulteta za strojništvo, Katedra za modeliranje v tehniki in medicini (1)
Fakulteta za šport, Inštitut za šport (2)
Fakulteta za tehnologijo polimerov (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Fakulteta za upravo (12)
Fakulteta za varnostne vede (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo (1)
Gea College (1)
Inštitut za poslovodno računovodstvo pri VŠR (1)
Jug (1)
Katedra za družinsko medicino Medicinske fakultete (1)
Katedra za interno medicino, Katedra za kirurgijo, Medicinska fakulteta (1)
Katedra za interno medicino, Medicinska fakulteta (1)
Katedra za mikrobiologijo in imunologijo, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Katedra za psihiatrijo Medicinske fakultete (1)
Knjižnica za tehniko, medicino in naravoslovje - TeMeNa (3)
Limnos (1)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede (1)
Ljubljana: Pedagoška fakulteta (1)
Medicinska fakulteta (4)
Medicinska fakulteta, Inštitut za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo (2)
Medicinska fakulteta, Katedra za čeljustno in zobno ortopedijo (4)
MeritUM (1)
MLC Fakulteta za management in pravo (3)
Obzorja (1)
Onkološki inštitut (3)
Pedagoška fakulteta (10)
Pedagoški inštitut (2)
Pivec (1)
Pravna fakulteta (1)
Raziskovalni inštitut Akademije za likovno umetnost in oblikovanje (1)
samozal. (2)
samozal. A. Vavpetič (1)
samozal. avtor (1)
samozal. J. Prezelj (1)
samozal. K. Cvetko Vah (1)
samozal. M. Hladnik (1)
samozal. M. Krnc (1)
samozaložba (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
SPH - Scientific Publishing Hub (1)
Teološka fakulteta (2)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko (1)
Univerza v Novem mestu Fakulteta za poslovne in upravne vede (1)
Univerzitetna založba Annales (1)
Univerzitetna založba Univerze (3)
Uradni list Republike Slovenije (2)
Veterinarska fakulteta (9)
Visoka pravna šola (1)
Visoka šola za hotelirstvo in turizem (1)
Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled (1)
Visoka šola za management (2)
Visoka šola za tehnologijo polimerov (1)
Visoka šola za upravljanje podeželja Grm (1)
Visoka šola za varstvo okolja (1)
Visoka šola za zdravstvo (1)
Visoka zdravstvena šola (5)
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem (1)
Založba Audibook (1)
Založba Fakultete za gradbeništvo (1)
Založba FE (11)
Založba FE in FRI (11)
Založba Univerze (1)
Založba Univerze na Primorskem (4)
Zavod IRC (3)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zdravstvena fakulteta (7)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (6)
Išči med rezultati (236)