Število rezultatov iskanja: 1472

Časopisje in članki - naslov
Acta Histriae (1)
Annales. Series historia et sociologia (2)
Anthropological notebooks (1)
Anthropos (Ljubljana) (3)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arhivi (4)
AS. Andragoška spoznanja (5)
CEPS journal (8)
Civica scuola reale superiore (Trieste) (2)
Civica scuola reale superiore all'acquedotto (Trieste) (1)
Časopis za kritiko znanosti (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Dialogi (1)
Didakta (33)
Dom in svet (Ljubljana) (8)
Druga mestna petrazredna ljudska šola (Ljubljana) (20)
Druga realna gimnazija (Ljubljana) (19)
Družboslovne razprave (1)
Državna mešana meščanska šola (Pri sv. Lenartu v Slov. Goricah) (1)
Državna realna gimnazija (Maribor) (25)
Dve domovini (1)
Ekonomska srednja šola (Murska Sobota) (1)
Elektrotehniški vestnik (1)
ELOPE (Ljubljana) (2)
Fizika v šoli (10)
Geografija v šoli (21)
Geografski obzornik (1)
Geografski vestnik (2)
Glasba v šoli in vrtcu (1)
Gozdarski vestnik (1)
International journal of management, knowledge and learning (1)
Izvir (40)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (1)
Jezik in slovstvo (108)
Keria (Ljubljana) (3)
Kmetijske in rokodelske novice (3)
Knjižnica (14)
Knjižnica: odprt prostor za dialog in znanje (1)
Kranjska deželna vinarska, sadjarska in poljedelska šola na Grmu (Novo mesto) (2)
Kranjska deželna vinarska, sadjarska in poljedelska šola na Grmu pri Rudolfovem (Novo mesto) (5)
Kronika (Ljubljana) (8)
Landes- Wein-, Obst- und Ackerbauschule zu Stauden (Rudolfswert) (2)
Ljubljanski zvon (11)
Loški razgledi (3)
Management (2)
Management (Spletna izd.) (3)
Matematika v šoli (4)
Naša komuna (Ljubljana) (2)
Naša skupnost (Grosuplje) (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (3)
Naše delo (Ptuj) (1)
Naše gospodarstvo (2)
Obzornik za matematiko in fiziko (1)
Obzornik zdravstvene nege (4)
Organizacija (Kranj) (5)
Otrok in knjiga (1)
Pedagoška obzorja (14)
Presek (2)
Primerjalna književnost (11)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (5)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (3)
Revija za elementarno izobraževanje (9)
Revija za geografijo (1)
Revija za univerzalno odličnost (1)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (26)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (1)
Slavia Centralis (1)
Slavistična revija (1)
Slovenski čebelar (1)
Slovenski gospodar (3)
Slovenščina v šoli (33)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (1)
Socialno delo (1)
Sodobna pedagogika (19)
Statistično gradivo LR Slovenije (1)
Statistično gradivo SR Slovenije (9)
Šolska kronika (21)
Šolsko polje (4)
Šolsko svetovalno delo (3)
Tehniška srednja šola - Ljubljana (9)
Tekstilec (1)
Teorija in praksa (4)
Traditiones (Ljubljana) (3)
Učiteljski tovariš (29)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (1)
Vestnik za tuje jezike (2)
Vinarska in sadjarska šola (Maribor) (2)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (8)
Vzgoja (Ljubljana) (14)
Vzgoja in izobraževanje (22)
Zbor občanov (2)
Zdravstveno varstvo (1)
Zgodovina v šoli (26)
Zgodovinski časopis (9)
Ženske in ginekološki raki (1)
Leto izida
13?? (1)
1854 (1)
1855 (1)
1858 (2)
1860 (1)
1861 (1)
1865 (2)
1866 (1)
1867 (1)
1870 (1)
1872 (1)
1873 (2)
1874 (2)
1875 (1)
1876 (1)
1877 (3)
1878 (1)
1879 (1)
1880 (13)
1881 (3)
1881/1882 (1)
1882/1883 (1)
1883 (3)
1883/1884 (2)
1884 (2)
1884/1885 (2)
1885 (4)
1885/1886 (1)
1886 (2)
1886/1887 (1)
1887/1888 (2)
1888 (1)
1888/1889 (4)
1889 (2)
1889/1890 (3)
1890 (2)
1890/1891 (1)
1890/1892 (1)
1891 (5)
1891/1892 (1)
1892 (1)
1892/1893 (2)
1892/1993 (1)
1893 (1)
1893/1894 (2)
1894 (3)
1894/1895 (2)
1894/1896 (1)
1895/1896 (1)
1895-1896 (1)
1896/1897 (2)
1896-1897 (1)
1897/1898 (2)
1898/1899 (1)
1899/1900 (2)
19?? (1)
1900 (2)
1900/1901 (1)
1901 (1)
1902 (1)
1903 (2)
1904 (2)
1904-1905 (1)
1905 (1)
1907/1908 (1)
1907-1908 (1)
1908 (4)
1908/1909 (1)
1908-1909 (1)
1909 (2)
1910 (4)
1910/1911 (1)
1911 (6)
1911-1912 (1)
1912 (5)
1913 (1)
1913-1914 (1)
1915 (1)
1916 (4)
1916-1917 (1)
1917 (4)
1918 (1)
1919 (2)
1920 (1)
1921 (4)
1922 (4)
1923 (1)
1924 (4)
1925 (1)
1926/1927 (1)
1927 (2)
1927/1928 (1)
1928/1929 (1)
1929/1930 (1)
1929/2930 (1)
1929-1958 (1)
1930 (2)
1930/1931 (2)
1931 (3)
1931/1932 (2)
1932 (3)
1932/1933 (2)
1932-1931 (1)
1933 (1)
1933/1934 (2)
1934 (2)
1934/1935 (2)
1935/1936 (1)
1936 (2)
1936/1937 (1)
1937 (2)
1937/1938 (1)
1938 (3)
1938/1939 (1)
1939 (3)
1939/1940 (1)
1939/1952 (1)
1940 (2)
1941 (1)
1943 (2)
1944 (1)
1948 (1)
1949 (2)
1953 (1)
1955/1956 (5)
1956 (1)
1957 (3)
1958 (3)
1959 (12)
1960 (7)
1961 (2)
1962 (1)
1963 (1)
1966 (2)
1967 (1)
1968 (1)
1969 (5)
1970 (8)
1971 (7)
1972 (4)
1973 (4)
1974 (3)
1975 (3)
1976 (5)
1977 (2)
1978 (2)
1979 (4)
1980 (3)
1981 (4)
1982 (4)
1983 (4)
1984 (5)
1985 (6)
1986 (7)
1987 (3)
1988 (5)
1989 (8)
1990 (4)
1991 (6)
1992 (5)
1993 (12)
1994 (17)
1995 (11)
1996 (6)
1997 (7)
1998 (9)
1999 (9)
2000 (20)
2001 (6)
2002 (6)
2003 (3)
2004 (4)
2005 (4)
2006 (16)
2007 (4)
2008 (58)
2009 (23)
2010 (92)
2011 (32)
2012 (183)
2012-2013 (1)
2013 (147)
2013-2014 (1)
2014 (52)
2015 (57)
2016 (50)
2017 (66)
2018 (76)
2019 (66)
2020 (48)
2021 (7)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (4)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Didakta (33)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (12)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (3)
Društvo psihologov Slovenije (5)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (40)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
Knjižnica Ivana Potrča (2)
Mariborska knjižnica (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (1)
Mestna knjižnica Kranj (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (10)
Muzejsko društvo Škofja Loka (3)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1011)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Pedagoška obzorja (14)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (2)
Slavistično društvo Slovenije (16)
Slovenski šolski muzej (21)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (4)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (11)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko sociološko društvo (1)
Srednja zdravstvena šola Celje (1)
Srednja zdravstvena šola Ljubljana (1)
Statistični urad Republike Slovenije (38)
Šola za ravnatelje (8)
Študentska založba (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (5)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (10)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (8)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (5)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (9)
Univerzitetna knjižnica Maribor (23)
Zavod RS za šolstvo (120)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (4)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (8)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (19)
Zveza geografov Slovenije (3)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (10)
Vsebina
Založnik
(1)
A. Sajovic (1)
A. Šorgo (1)
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (4)
Ataja (1)
Banovinska zaloga šolskih knjig in učil (3)
Biotehniška fakulteta (2)
Biotehniška šola (11)
Biotehniški center (2)
Biotehniški center Naklo, Srednja šola (2)
Biotehniški izobraževalni center (20)
C. Gerold's Sohn (10)
C. kr. državna nižja gimnazija (7)
C. kr. zaloga šolskih bukev (1)
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (2)
Center RS za poklicno izobraževanje (11)
Centre biotechnique de Naklo (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Ces. kralj. zaloga šolskih bukev (1)
Cesarska kraljeva zaloga šolskih knjig (1)
Civica scuola reale superiore (2)
Civica scuola reale superiore all'acquedotto (1)
Deželni odbor kranjski (7)
Didakta (33)
DOVES, program Ekošola kot način življenja (1)
Dru��ba sv. Mohorja (2)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (3)
Društvo DOVES FEE Slovenia (4)
Društvo DOVES-FEE Slovenia (3)
Društvo ekonomistov Maribor (2)
Društvo informacijski center Legebitra (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (14)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (3)
Društvo psihologov Slovenije (8)
Družba Jezusova (14)
Družba sv. Mohora (1)
Državna meščanska šola (1)
Državna realka (2)
Državna srednja tehnika šola v Ljubljani (1)
Državna tehniška srednja šola v Ljubljani (2)
Državna zaloga šolskih knjig in učil (1)
Državna založba Slovenije (4)
Državni izpitni center (4)
DZS (201)
DZS, založništvo in trgovina, d. d. (1)
E. Liegel (1)
Ekonomski center Maribor (2)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija (4)
F. Tempsky (10)
Fakuleta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za družbene vede, Center za metodologijo in informatiko (1)
Fakulteta za management (6)
Fakulteta za organizacijske študije (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (4)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (1)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
G. Freytag (1)
Glasbena matica (2)
Goodyear Dunlop Sava Tires (1)
Goriška tiskarna A. Gabršček (2)
'Goriška tiskarna' A. Gabršček (1)
Grm - center biotehnike in turizma (10)
GZS, Center za poslovno usposabljanje (8)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (2)
I. pl. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
I. v. Kleinmayr & F. Bamberg (3)
i2 (1)
II. mestna petrazredna deška ljudska šola (20)
Im Selbstverlage der Anstalt (2)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (5)
Intelego (1)
Intelego d.o.o. (1)
IPSOS (1)
Istituto dell'Educazione della Repubblica di Slovenia (1)
Istituto dell'educazione della RS (1)
Istituto dell'Educazone della Repubblica di Slovenia (1)
J. Jesenko (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (29)
Jožef Blaznik (3)
Jug (2)
Jugoslovanska knjigarna (11)
Jugoslovanska Tiskarna (1)
K. k. Staats-Untergymnasiums (1)
Katoliška Bukvarna (1)
Katoliško tiskovno društvo (8)
Konzorcij šolskih centrov (1)
Konzorcij šolskih centrov Slovenije (5)
L. Schwentner (1)
Laibach (1)
Ljudska knjigarna (1)
M. Planko (1)
M. Pogačnik (1)
Mariborska knjižnica (1)
Matica Slovenska (1)
Matica slovenska, (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Minisrtsvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministero per l'istruzione e lo sport (2)
Ministero per l'istruzione e lo sport della RS (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (30)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih (2)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (77)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (90)
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport (1)
Mladinska knjiga (3)
Moderna organizacija (5)
Modrijan (1)
Mohorjeva založba (1)
Muzejsko društvo (3)
Nacionalni odbor Evropa v šoli (2)
Naše delo (1)
National Education Institute Slovenia (1)
Obzorja (2)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
OK SZDL Bežigrad (2)
Osnovna šola Marije Vere (1)
OŠ Janka Glazerja (1)
Pedagoška fakulteta (26)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (3)
Pedagoška fakulteta, Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti (CRSN) (1)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (3)
Pedagoška obzorja (14)
Pedagoški inštitut (2)
Pokrajinska šolska založba (1)
Prva osnovna šola (1)
Ravnateljistvo (1)
Ravnateljstvo (10)
Ravnateljstvo Ekonomske srednje šole (1)
RIS Dvorec (2)
Rokus (1)
Rokus Klet (1)
Rokus Klett (35)
samozal. (3)
samozal. B. Vučko (1)
samozal. F. Humski (15)
samozaložba (1)
School Centre (2)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Selbstverlag des Jubiläums-Exekutivkomitees (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (3)
Slavistično društvo Slovenije (109)
SLORI - Istituto sloveno di ricerche (2)
SLORI - Slovenski raziskovalni inštitut (2)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenian National Commission for UNESCO (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (3)
Slovenska kinoteka (1)
Slovenski raziskovalni inštitut (2)
Slovenski šolski muzej (21)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (4)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (11)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko sociološko društvo (1)
SO (1)
Societá storica del Litorale (2)
Societât filologjiche furlane 'Graziadio Isaia Ascoli' (2)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
Srednja naravoslovna šola Miloš Zidanšek (2)
Srednja šola Veno Pilon (40)
Srednja upravno administrativna šola (1)
SŠTS Šiška (1)
Statistični urad Republike Slovenije (7)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
SZK Oktatási és Sportminisztériuma (2)
SZK Oktatási Intézete (2)
Škofijska gimnazija (2)
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti (4)
Šola za ravnatelje (14)
Šolski center (5)
Šolski center Slovenske Konjice-Zreče (1)
Šolski center v okviru Konzorcija biotehniških šol Slovenije (4)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
T. Mohar (1)
Tehniška srednja šola v Ljubljani (5)
Tehniška založba Slovenije (1)
Tehnišla srednja šola v Ljubljani (1)
Tiskarna Družbe sv. Mohorja (1)
Tiskarna sv. Cirila (3)
Tiskovna zadruga (11)
TSŠ (1)
Učiteljska tiskarna (8)
University Press, Faculty of Arts (1)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (1)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Urad RS za mladino (1)
v ces. kralj. zalogi bukev (1)
Verlag der Anstalt (2)
Verlag der k. k. Oberrealschule (18)
Verlag der k. k. Staatsrealschule (5)
Verlag der steierm. Landes-Obst- und Weinbauschule zu Marburg an der Drau (2)
Verlag des krain. Landesausschusses (2)
Zaloga ces. kralj. bukev za šole pri Sv. Ani v Janezovih ulicah (1)
Založba Fakulete za računalništvo in informatiko (1)
Založba PEF, Pedagoška fakultete Univerze (1)
Založba Univerze na Primorskem (2)
Založba Zadružne knjigarne (1)
Založba ZRC (2)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod LR Slovenije za statistiko (2)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (5)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (142)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (30)
Zavod RS za šolstvo (173)
Zavod SR Slovenije za statistiko (24)
Zavod SR Slovenije za šolstvo (1)
Zbornica zdravstvene nege (4)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (13)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU ISIM - Centro di ricerche dell'Accademia slovena delle scienze e delle arti, Istituto per le migrazioni slovene (1)
ZRC SAZU ISIM - Centro di ricerche scientifiche dell'Accademia slovena delle scienze e delle arti, Istituto per le migrazioni slovene (1)
ZRC SAZU ISIM - Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (14)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (19)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (3)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza prijateljev mladine Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (9)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (8)
Išči med rezultati (1472)