Število rezultatov iskanja: 81678

Časopisje in članki - naslov
Amerikanski Slovenec (4127)
Amerikanszki Szlovencov glász (104)
Ameriška domovina (5600)
Annales. Series historia et sociologia (2)
Baldrijanko (1)
Bogoslovni vestnik (1)
Borba (1930) (2)
Celjske slovenske novine (75)
Clevelandska Amerika (1232)
Časopis za kritiko znanosti (1)
Delavski list (1890) (3)
Delo (Trst) (257)
Domoljub (Ljubljana) (3)
Družboslovne razprave (5)
Družinski prijatelj (Trst) (25)
Dve domovini (2)
Edinost (Chicago) (777)
Edinost (Toronto) (226)
Edinost (Trst) (12887)
Enakopravnost (ZDA) (6521)
Glas izseljencev (9)
Glas naroda (New York) (13084)
Glas svobode (Pueblo (Col.)) (558)
Glasilo KSK jednote (1648)
Glasilo Slovenske narodne podporne jednote (125)
Illyrisches Blatt (1842)
Izseljenec (2)
Javnost (Ljubljana) (2)
Jezik in slovstvo (3)
Jugoslavija (2)
Jugoslovenski obzor (71)
Karawanken Bote (Slovenska izd.) (367)
Katoliški glas (2363)
Kmečka moč (1)
Knjižnica (2)
Korošec (120)
Koroška domovina (12)
Koroško Korošcem (37)
Kronika (Ljubljana) (9)
Laibacher Wochenblatt (302)
Mi mladi borci (238)
Mlada pota (Ljubljana) (9)
Monitor ISH (1)
Narodni vestnik (225)
Naš glas (3)
Naša gospodinja (47)
Naše slike (26)
Nova doba (137)
Nova doba (Cleveland) (964)
Nova domovina (322)
Novi čas (Gorica) (102)
Novi list (Buenos Aires) (158)
Novine (Murska Sobota) (1407)
Pravica (Buenos Aires) (20)
Prijátel (Budimpešta) (19)
Primorski list (Gorica) (897)
Prispevki za novejšo zgodovino (2)
Proletarec (Chicago) (2238)
Prosveta (ZDA) (9081)
Rodoljub (357)
Samouprava (Ljubljana, 1925) (9)
Slavistična revija (2)
Sloga (Cleveland) (26)
Slovenec (Celovec) (254)
Slovenska beseda (Ljubljana) (119)
Slovenska vas (24)
Slovenska zemlja (46)
Slovenske novice (1916-1920) (109)
Slovenski delavec (178)
Slovenski dom (3)
Slovenski glas (75)
Slovenski gospodar (3655)
Slovenski jug (17)
Slovenski list (1896) (413)
Slovenski list (Buenos Aires) (250)
Slovenski meščan (15)
Slovenski Primorec (174)
Slovenski svet (7)
Slovenski taboriščnik (52)
Slovenski tednik (114)
Slovenski tednik (Buenos Aires) (157)
Soča (3385)
Stara pravda (9)
Straža v viharju (190)
Svobodna Slovenija (Eslovenia libre) (2695)
Štajerc (2)
Teorija in praksa (10)
Vedež (1848) (134)
Zarja (1911) (879)
Zgodovina za vse (4)
Zgodovinski časopis (1)
Leto izida
1804 (43)
1805 (44)
1814 (7)
1815 (52)
1816 (51)
1817 (53)
1818 (52)
1819 (53)
1820 (52)
1821 (52)
1822 (52)
1823 (52)
1824 (53)
1825 (52)
1826 (52)
1827 (52)
1828 (53)
1829 (53)
1830 (52)
1831 (54)
1832 (53)
1833 (53)
1834 (53)
1835 (53)
1836 (54)
1837 (52)
1838 (53)
1839 (53)
1840 (54)
1841 (52)
1842 (53)
1843 (53)
1844 (53)
1845 (53)
1846 (104)
1847 (104)
1848 (160)
1849 (206)
1850 (53)
1865 (100)
1866 (107)
1867 (82)
1868 (75)
1870 (51)
1871 (17)
1872 (49)
1873 (128)
1874 (156)
1875 (141)
1876 (134)
1877 (123)
1878 (128)
1879 (126)
1880 (155)
1881 (154)
1882 (180)
1883 (208)
1884 (202)
1885 (205)
1886 (207)
1887 (207)
1888 (206)
1889 (205)
1890 (205)
1891 (183)
1892 (217)
1893 (252)
1894 (452)
1895 (444)
1896 (458)
1897 (533)
1898 (657)
1899 (679)
1900 (733)
1901 (802)
1902 (769)
1903 (836)
1904 (1029)
1905 (981)
1906 (986)
1907 (1447)
1908 (1165)
1909 (1187)
1910 (1181)
1911 (1362)
1912 (1609)
1913 (1569)
1914 (1365)
1915 (1158)
1916 (1316)
1917 (1424)
1918 (1423)
1919 (1276)
1920 (1698)
1921 (1603)
1922 (1505)
1923 (1497)
1924 (1423)
1925 (1378)
1926 (1431)
1927 (1389)
1928 (1340)
1929 (1012)
1930 (1271)
1931 (1108)
1932 (1357)
1933 (1105)
1934 (1245)
1935 (1259)
1936 (1730)
1937 (1687)
1938 (1629)
1939 (1866)
1940 (1768)
1941 (1644)
1942 (1478)
1943 (1559)
1944 (1518)
1945 (1440)
1946 (956)
1947 (908)
1948 (908)
1949 (624)
1950 (350)
1951 (316)
1952 (309)
1953 (310)
1954 (301)
1955 (303)
1956 (305)
1957 (115)
1958 (51)
1959 (101)
1960 (99)
1961 (100)
1962 (97)
1963 (103)
1964 (99)
1965 (105)
1966 (104)
1967 (102)
1968 (101)
1969 (102)
1970 (103)
1971 (104)
1972 (101)
1973 (102)
1974 (102)
1975 (99)
1976 (102)
1977 (100)
1978 (99)
1979 (99)
1980 (100)
1981 (51)
1982 (49)
1983 (50)
1984 (49)
1985 (96)
1986 (98)
1987 (98)
1988 (95)
1989 (96)
1990 (50)
1991 (97)
1992 (98)
1993 (99)
1994 (98)
1995 (98)
1996 (48)
1997 (49)
1998 (48)
1999 (49)
2000 (48)
2001 (48)
2002 (61)
2003 (48)
2004 (49)
2005 (48)
2006 (48)
2007 (49)
2008 (52)
2009 (51)
2010 (50)
2011 (50)
2012 (49)
2013 (50)
2014 (24)
2015 (45)
2016 (49)
2017 (25)
2018 (40)
2019 (37)
2020 (21)
2021 (3)
Založnik
A. Munih (2)
Adrijan Janc (9)
Ameriško-jugoslovanska tiskovna družba (6521)
Anton Mrkun (2)
Bethlehem, Pa. : American Windish Publishing, 1921-1954 (104)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Delavsko kulturno društvo Ljudski oder (1)
Delo (1)
Edinost (1003)
Edinost Publishing (4127)
Edward Kalish (1232)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (2)
Fakulteta za družbene vede (5)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (3)
Fran Bartl (879)
France Memmer (12)
Glas naroda (13084)
I. Slavec (897)
Imre Agustich (19)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
IO Komunistične stranke Italije (253)
Ivan Dolinar (12725)
Ivan Semen (114)
J. Debevec (5600)
J. E. Božič (254)
Jožef Klekl (1407)
Jugoslovanska delavska tiskovna družba (2238)
Jugoslovanska katoliška jednota (964)
Jugoslovanski narodni svet (7)
Jurij Stadelmann (302)
Karl Linhart (2)
Kärntner Volksbund (367)
Katoliško tiskovno društvo (2465)
Kleinmayr (1842)
Kolinska tovarna (47)
Konzorcij (1376)
Konzorcij lista Naš glas (2)
Konzorcij Slovenske gospodarske stranke (137)
Konzorcij Slovenskega meščana (15)
Kranjsko - slovenska katoliška jednota (53)
Kranjsko – slovenska katoliška jednota (1595)
Ludovico Furlan (20)
M. K. Mitričević (17)
M. Kolar (3)
Martin Konda (558)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Narodni svet (120)
Niko Župančič (9)
Obzor (71)
Pedagoški inštitut (1)
Revija SRP (2)
Rozalija Eger (134)
s. n. (664)
s.n. (1540)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Slavistično društvo Slovenije (5)
Sloga (26)
Slovenska demokratska zveza (174)
Slovenska narodna podporna jednota (9206)
Slovenska tiskovna družba (225)
Slovensko društvo (357)
Slovensko prosvetno društvo (157)
Slovensko prosvetno društvo : Konzorcij Novega lista (63)
Slovensko prosvetno društvo: Konzorcij Novega lista (187)
Slovensko sociološko društvo (5)
Slovensko tiskovno društvo (109)
Societá storica del Litorale (2)
Štefan Godina (162)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (1)
Teološka fakulteta (1)
Tisk Lavoratore (4)
Tiskarna sv. Cirila (3681)
Tiskovna družba Nove domovine (322)
Uredništvo Koroško Korošcem (37)
Viktor Dolenc (3385)
Visoka šola za politične vede (7)
Zedinjena Slovenija (653)
Zgodovinsko društvo (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (9)
Išči med rezultati (81678)