Število rezultatov iskanja: 310

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (10)
Društvo livarjev Slovenije (1)
Društvo Slovenska akademija za management (23)
Društvo za marketing Slovenije (14)
EIPF, Ekonomski inštitut d.o.o. (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (2)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (8)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (3)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (10)
Narodna in univerzitetna knjižnica (33)
Slovensko društvo Informatika (12)
Slovensko združenje za projektni management (18)
Šola za ravnatelje (1)
University of Primorska Press (5)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (26)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (37)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (38)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (41)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (2)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za ekonomijo in informatiko (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (5)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (1)
Zveza lesarjev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Založnik
A. Dobovišek (1)
A. Guštin Habuš (1)
A. Kodrin (1)
A. Rožanec (1)
Adriatikus (8)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Audibook (4)
B. Hvalič Erzetič (1)
B. Milfelner (1)
B. Puklavec (1)
B. Škrinjarić (1)
Biteks (2)
Časnik Finance (1)
D. Berginc (1)
D. Marinšek (1)
D. Ravšelj (1)
D. Žabjek (1)
Doba Epis (10)
Društvo ekonomistov Maribor (38)
Društvo livarjev Slovenije (1)
Društvo slovenska akademija za management (11)
Društvo Slovenska akademija za management (3)
Ekonomska fakulteta (14)
Ekonomski center Maribor (38)
Ekonomski institut Pravne fakultete (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (38)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (2)
F. Vidic (1)
Faculty of management (5)
Faculty of Tourism Studies,Turistica (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za management (21)
Fakulteta za organizacijske študije (8)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (7)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (2)
Fakulteta za upravo (2)
Fakulteto za upravljanje, poslovanje in informatiko (1)
G. Lalović Voje (1)
G. Šušnjar (1)
H. Povše (1)
Huannes (1)
I. Novak (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
J. Jereb (1)
K. Oblak (1)
L. Jelenc (1)
Lexpera (1)
M. Nučič (1)
Marbona (1)
Marketing magazin (14)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (10)
Moderna organizacija (41)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
P. Gidaković (1)
S. Damijan (1)
samozal. M. Krajnc (1)
samozal. M. Račnik (1)
Slovenian academy of management (9)
Slovensko društvo Informatika (12)
Slovensko Združenje za projektni management (18)
Šola za ravnatelje (1)
T. Arh (1)
T. Goličnik (1)
T. Rajkovič (1)
Turistica (2)
University of Primorska Press (3)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za ekonomijo in informatiko (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
V. Božič (1)
V. Bukvič (1)
V. Dermol (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (3)
Založba Univerze na Primorskem (5)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (5)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (2)
Zveza ekonomistov Slovenije (8)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Išči med rezultati (310)