Število rezultatov iskanja: 388

Časopisje in članki - oblika
Založnik
[Laybach : s. n., 1813] (1)
a Iohanne Fabro (1)
Andrej Komel (1)
Arhiv Republike Slovenije (1)
Biotehniški izobraževalni center (3)
C. kr. zaloga šolskih knjig (1)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Didakta (5)
DMFA - založništvo (1)
Druck und Verlag Maria Tandler & Sohn, Neustadtl in Illirien (35)
Državna založba Slovenije (1)
Državni izpitni center (1)
Dümmler (1)
DZS (32)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (2)
formis J.G. Mayr ... (1)
formis Joannis Georgij Mayr ... (1)
gedruckt bey Joseph Blasnik (1)
gedruckt und im Verlage bey Ignaz Aloys edlen von Kleinmayer ... (1)
gedruckt und verlegt von Ferdinand Edlen von Kleinmayr (1)
gedruckt und zu haben bey Johann Friedrich Eger (1)
Geološki zavod (1)
Hof- U. Staatsdruckerei (1)
I. pl. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
I. v. Kleinmayr & F. Bamberg (2)
im Verlag bey Joseph Miller (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (3)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (17)
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (1)
J. Blasnik (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (7)
Janes Lavre Greiner (1)
Johann Lorenz Greiner (1)
Jugoslovanska knjigarna (3)
K. k. Schulbücher-Verlage (1)
Karl Linhart (1)
Katoliška bukvarna (2)
Katoliško tiskovno društvo (1)
Kleinmayr & Bamberg (2)
Knezoškofijstvo (1)
literis Grosserianis (1)
Ljudska knjigarna (1)
M. O. Vol'f" (1)
Matica slovenska (1)
Max Heuber (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (3)
na pródaj per Jurju Lihtu ... (1)
na prodaj per Vilhelmu Korn (1)
natisnena inu se najde per Joannesu Retzerju némshkeh shól natiskávzu (1)
natisnene inu na prodaj per Joannesu Retzerju Bukvenimu sakladavzu nemshkeh shol (1)
Obzorja (1)
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Filozofska fakulteta (1)
Paternolli (1)
Paternolli'schen Buchhandlung und Buchdruckerey (1)
Pedagoška fakulteta (2)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoška obzorja (1)
Prodajnica šolskih knjig (1)
Rokus Klett (12)
Schulbücher Verlag (1)
Schulbücherverschleiss-Administrazion bei St. Anna in der Johannesgasse (1)
Skrivnost (1)
Slavistično društvo Slovenije (19)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (5)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo učiteljev tujega jezika stroke (1)
Slovensko društvo za angleške študije (3)
Slovensko geološko društvo (1)
SNG Maribor (1)
St. Hermagoras-Bruderschaft (1)
tiskala in založila c. k. dvorna in državna tiskarnica (1)
Tiskarna družbe sv. Mohora (1)
Tiskarna sv. Cirila (6)
Tiskovna zadruga (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
typis Joannis Friderici Kleinmayr ... (1)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (3)
University Press, Faculty of Arts (1)
Univerzitetna založba Univerze (2)
v c. k. založbi šolskih bukev (1)
v salógi in na prodaj per Fránzi Ferstli (1)
v'' salógi napródaj pri Joséfi Milerzi (1)
v salogi zes. kralj. bukvarnize sa sholske bukve (1)
v založbi J. Sigmundove knjigarnice (1)
v založbi J. Sigmundove knjigárnice (1)
V. Braumiller" (1)
Verlag der Franz Ferstl'schen Buchhandlung (1)
Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled (1)
Višja strokovna šola Academia (1)
Založba Fakultete za gradbeništvo (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
Založil In Prodaja J. Giontini (1)
Založil In Prodaja Janez Giontini (1)
Založla Šolski Bukec (1)
Zavod IRC (23)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (4)
Zavod RS za šolstvo (8)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (109)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (4)
Išči med rezultati (388)