Število rezultatov iskanja: 205

Časopisje in članki - naslov
Acta agriculturae Slovenica (2)
Acta biologica Slovenica (1)
Acta carsologica (2)
Acta chimica slovenica (6)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (7)
Acta medico-biotechnica (2)
Acta neophilologica (1)
Advances in production engineering and management (1)
Agricultura (Maribor) (1)
Akademija MM (2)
Amfiteater (Ljubljana) (1)
Annales. Series historia et sociologia (1)
Annales. Series historia naturalis (1)
Anthropological notebooks (4)
Arheološki vestnik (4)
Ars mathematica contemporanea (1)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Bogoslovni vestnik (1)
CEPS journal (2)
Documenta Praehistorica (1)
Dom in svet (Ljubljana) (1)
Dve domovini (2)
ELOPE (Ljubljana) (1)
Farmacevtski vestnik (2)
Filozofski vestnik (1)
Fizioterapija (Ljubljana) (1)
Geodetski vestnik (2)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (1)
Image analysis and stereology (1)
Kakovostna starost (1)
Kinesiologia Slovenica (1)
Knjižnica (1)
Knjižnica: odprt prostor za dialog in znanje (1)
Kronika (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (1)
Managing global transitions (1)
Materiali in tehnologije (4)
Medicinski razgledi (2)
Mednarodna revija za javno upravo (1)
Metodološki zvezki (1)
Monitor ISH (3)
Naša skupnost (Ljubljana) (1)
Naše gospodarstvo (3)
Natura Sloveniae (6)
Obzornik zdravstvene nege (1)
Onkološki vikend (1)
Organizacija (Kranj) (1)
Poligrafi (1)
Primerjalna književnost (1)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (3)
Radiology and oncology (Ljubljana) (12)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Rehabilitacija (Ljubljana) (4)
Revija za elementarno izobraževanje (2)
Revus (Ljubljana) (1)
RMZ-materials and geoenvironment (1)
Sanitarno inženirstvo (1)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (1)
Slavia Centralis (1)
Slovenian veterinary research (4)
Slovenski čebelar (1)
Slovenščina 2.0 (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (5)
Socialno delo (1)
Sodobnost (1963) (1)
Strojniški vestnik (5)
Studia mythologica Slavica (2)
Šolska kronika (2)
Šolsko polje (1)
Traditiones (2)
Učiteljski tovariš (6)
Urbani izziv (2)
V luči dostojanstva življenja : zbornik (1)
Vakuumist (1)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (1)
Vertec (1871) (1)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (4)
Zdravniški vestnik (8)
Zdravstveno varstvo (8)
Zgodovinski časopis (1)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Društvo antropologov Slovenije (4)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo Medicinski razgledi (2)
Društvo psihologov Slovenije (3)
Društvo radiologije in onkologije (12)
Društvo za marketing Slovenije (2)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (3)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (4)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (8)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Medijski partner d.o.o. (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (2)
Nacionalni inštitut za biologijo (3)
Narodna in univerzitetna knjižnica (36)
Onkološki inštitut Ljubljana (3)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (2)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko kemijsko društvo (6)
Slovensko zdravniško društvo (8)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (10)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (2)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (4)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (1)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (7)
Združenje za socialno pedagogiko (5)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
ZRC SAZU (11)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Založnik
A. Holzhausen (1)
A. Knoll (1)
A. Repe (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (3)
Association of Radiology and Oncology (12)
B. M. Walter (1)
Biotehniška fakulteta (2)
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (3)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
dLib distributer (1)
Druga godba (1)
Društvo antropologov Slovenije (4)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo ekonomistov Maribor (3)
Društvo fizioterapevtov Slovenije - strokovno združenje (1)
Društvo Humanitas (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo psihologov Slovenije (3)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Družina (1)
Ekonomski center Maribor (3)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (3)
Faculty of management (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (1)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (1)
Fakulteta za upravo (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Glasbena matica (2)
GV Revije (1)
Helidon (2)
Histria Editiones (1)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (3)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (3)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (4)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (4)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (7)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (6)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (1)
Katoliško tiskovno društvo (1)
M. Grundner (1)
M. Plahuta (1)
Marketing magazin (2)
Mavrica (1)
Medicinska fakulteta (2)
Medicinski razgledi (2)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (1)
Moderna organizacija (1)
Modrijan (2)
Nacionalni inštitut za biologijo (3)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Onkološki inštitut (1)
Onkološki inštitut etc. (1)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Pedagoška fakulteta (2)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (1)
Pedagoški inštitut (1)
PKP, RTV (1)
Pravna praksa (1)
RTV (3)
RTV Slovenija (1)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (1)
samozal. R. Bovhan (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Science and Research Centre, Annales University Press (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slovene Anthropological Society (3)
Slovene Welding Society (7)
Slovenian Chemical Society (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (8)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko kemijsko društvo (6)
Slovensko zdravniško društvo (8)
Slovensko združenje paliativne medicine SZD (1)
Societá storica del Litorale (2)
TD Ognjišče (1)
Teološka fakulteta (1)
Tiskovna zadruga (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (4)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za policijsko-varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerzitetni zavod za zdravstveno in socialno varstvo (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Veterinarska fakulteta (4)
Založba ZRC (3)
Zavod LRS za zdarvstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (1)
Zavod LRS za zdravstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (1)
Zavod Voluntariat (1)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Združenje za socialno pedagogiko (5)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (4)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (205)