Število rezultatov iskanja: 197

Časopisje in članki - oblika
Založnik
a Iohanne Fabro (1)
Annales ZRS (1)
appresso Gio. Battista Natolini (1)
apresso Gasparo Weis (1)
apud Paulum, & Io: Baptistam Seraphinum (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (8)
Didakta (1)
Državni izpitni center (1)
Edizioni Universita del Litorale (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (8)
Istituto dell'Educazone della Repubblica di Slovenia (1)
Istituto sloveno di ricerche (1)
Jugoslovanska knjigarna (1)
M. Skubic (1)
Ministero per l'istruzione e lo sport (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (7)
Paternolli (1)
Paternolli'schen Buchhandlung und Buchdruckerey (1)
Pedagoški inštitut (1)
presso Cristoforo Zanne (1)
Rokus Klett (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (8)
Slavistično društvo Slovenije (16)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenski raziskovalni inštitut (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Societá storica del Litorale (8)
Šola za ravnatelje (1)
Tiskarna Slovenija (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
typis Joannis Friderici Kleinmayr ... (1)
Učiteljska tiskarna (2)
Universita del Litorale (1)
Univerza na Primorskem (4)
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem (1)
Založba ZRC (2)
Zavod IRC (2)
Zavod RS za šolstvo (7)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (8)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (118)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (8)
Znanstveno-raziskovalno središče , Annales ZRS (1)
ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Išči med rezultati (197)