Število rezultatov iskanja: 12282

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (Spletna izd.) (1)
Acta agriculturae Slovenica (6)
Acta geographica Slovenica (3)
Acta Histriae (9)
Akademija MM (4)
Ampak (16)
Amtsblatt zur Laibacher Zeitung (1)
Annales. Series historia et sociologia (13)
Annales. Series historia naturalis (1)
Anthropological notebooks (1)
Anthropos (Ljubljana) (2)
Arheološki vestnik (1)
Arhivi (26)
AS. Andragoška spoznanja (6)
Atlanti (1)
Časopis za kritiko znanosti (5)
Dejanje (Ljubljana) (36)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (16)
Delovni zvezki - Zavod RS za makroekonomske analize in razvoj (4)
Dialogi (1)
Didakta (1)
Documenta Praehistorica (1)
Dogovori (35)
Dolenjec (Novo mesto) (19)
Dom in svet (Ljubljana) (14)
Družboslovne razprave (1)
Dve domovini (1)
Economic and business review (11)
Elektrotehniški vestnik (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (6)
Geodetski vestnik (1)
Geografski obzornik (2)
Geografski vestnik (10)
Geografski zbornik (3)
Geographica Slovenica (2)
GLG (29)
Gorenjec (1900-1941) (1)
Gozdarski vestnik (71)
IB revija (Ljubljana) (35)
Informacije MIDEM (1)
Javna tribuna - Delegatska priloga (41)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (28)
Javnost (Ljubljana) (6)
Jezik in slovstvo (3)
Jutro (Ljubljana) (8112)
Kakovostna starost (1)
Kmetijske in rokodelske novice (65)
Knjižnica (3)
Kovine zlitine tehnologije (1)
Kronika (Ljubljana) (18)
Kronika slovenskih mest (2)
Les (Ljubljana) (135)
Ljubljanski zvon (36)
Ljudska pravica (36)
Loški razgledi (13)
Management (3)
Management (Spletna izd.) (2)
Managing global transitions (10)
Mednarodno inovativno poslovanje (2)
Moj dom (Ljubljana) (24)
Monitor ISH (1)
Murska krajina (464)
Na mejah (84)
Narodna sloga (1)
Naša komuna - delegatska priloga (6)
Naša komuna - delegatsko gradivo (2)
Naša komuna (Ljubljana) (22)
Naša skupnost (Grosuplje) (17)
Naša skupnost (Jugoslavija) (49)
Naša skupnost (Ljubljana) (49)
Naše delo (Ptuj) (22)
Naše gospodarstvo (309)
Njiva (Ljubljana) (21)
Novi svet (Ljubljana) (1)
Obvestila (Slovenj Gradec) (25)
Organizacija (Kranj) (10)
Planinski vestnik (3)
Podjetje in delo (312)
Preseki (79)
Prispevki za novejšo zgodovino (6)
Ptujski list (131)
Raziskave in razprave (2)
Razpotja (3)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Research in social change (1)
Revija za ekonomske in poslovne vede (5)
Revija za geografijo (5)
Revija za javna naročila in javne finance (1)
RMZ-materials and geoenvironment (3)
Slovenka (1)
Slovenski etnograf (3)
Slovenski gospodar (566)
Socialno delo (2)
Sodobnost (1933) (7)
Sodobnost (1963) (16)
Stati inu obstati (1)
Strojniški vestnik (1)
Šolska kronika (1)
Štajerc (15)
Teorija in praksa (60)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Trgovski list (26)
Tržiški zvon (2)
Učiteljski tovariš (14)
Umni gospodar (30)
Uprava (Ljubljana) (2)
Urbani izziv (15)
Ventil (Ljubljana) (1)
Viharnik (Slovenj Gradec) (457)
Vzgoja (Ljubljana) (3)
Zbor občanov (23)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (280)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (1)
Zgodovinski časopis (23)
Zvonček (Ljubljana) (1)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (26)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (59)
Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (1)
Didakta (1)
Dnevnik (24)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (2)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo za marketing Slovenije (4)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (6)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (3)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (5)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (6)
IUS SOFTWARE d.o.o. (312)
Knjižnica Ivana Potrča (169)
Knjižnica Ivana Tavčarja (11)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (482)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (16)
Medijski partner d.o.o. (4)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (1)
Mestna knjižnica Kranj (193)
Mestna knjižnica Ljubljana (275)
Muzejsko društvo Škofja Loka (13)
Narodna in univerzitetna knjižnica (9165)
Nova revija (17)
Planinska zveza Slovenije (3)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (464)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Študentska založba (4)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (15)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (9)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (288)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (11)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (13)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (18)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (6)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (309)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (10)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (5)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (39)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (15)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (14)
ZRC SAZU (1)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (8)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (12)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (71)
Zveza lesarjev Slovenije (135)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (27)
Založnik
Agencija za prestrukturiranje energetike d.o.o. (2)
Akademija vseživljenjsko učenje (1)
ALIANTA, projektno svetovanje, d.o.o. (1)
ALPINEON razvoj in raziskave, d.o.o. (1)
Arhivsko društvo Slovenije (26)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1)
BIOMED raziskovanje in strokovno svetovanje d.o.o., Ljubljana, Tugomerjeva 2 (1)
BION, inštitut za bioelektromagnetiko in novo biologijo d.o.o. (2)
Biotehniška fakulteta (6)
C. k. kranjska kmetijska družba (1)
C. kr. kmetijska družba kranjska (1)
Cankarjeva založba (2)
CEEMAN (2)
Center RS za poklicno izobraževanje (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (14)
Cesarsko kraljeva kmetijska družba (30)
COSYLAB, Laboratorij za kontrolne sisteme, d.d. (1)
Časnik Finance (1)
Didakta (1)
DigitPen (1)
Dnevnik (24)
Doba Epis (2)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo avtomatikov Slovenije (1)
Društvo ekonomistov Maribor (309)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (3)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo Slovenski nacionalni naftno-plinski komite Svetovnega naftno-plinskega sveta (SNNK-WPC) (1)
Družba Jezusova (3)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (17)
EDUCELL podjetje za celično biologijo d.o.o. Ljubljana (1)
EIPF, Ekonomski inštitut, d.o.o. (2)
Ekonomska fakulteta (11)
Ekonomski center Maribor (309)
Ekonomsko-finansijki život (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (309)
ELAPHE, podjetje za razvoj in prodajo električnih vozil ter energijskih virov d.o.o. (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Etnografski muzej (3)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (6)
Faculty of Economics and Business (1)
Faculty of management (10)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (9)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Institut za komunalno gospodarstvo (1)
Fakulteta za management (6)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (60)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (2)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Fakulteta za upravo (2)
Filozofska fakulteta (5)
FrodX (2)
GEA College - Fakulteta za podjetništvo (1)
GENERA celostne tehnične rešitve d.o.o. (1)
Geografski inštitut Antona Melika, ZRC SAZU (2)
GLG (29)
GOAP Računalniški inženiring in avtomatizacija procesov d.o.o. Nova Gorica (1)
Gospodarski vestnik (310)
Gozdno gospodarstvo (106)
Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec (457)
GZS, Center za poslovno usposabljanje (2)
HIDRIA INŠTITUT KLIMA - klimatizacija, gretje in hlajenje d.o.o. (1)
Ignaz Alois Edler v. Kleinmayr (1)
Institut "Jožef Stefan" (1)
Institut Jožef Stefan (4)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Institute of Archaeology at ZRC SAZU (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (310)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (7)
Inštitut za fizikalno biologijo d.o.o. (1)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (2)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (280)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za neionizirna sevanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (6)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (3)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
Inštitut za slovensko narodopisje (1)
International Institute for Archival Science (1)
I-VITES, Inštitut za visoke tehnologije in sisteme d.o.o. (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (14)
Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije (1)
Jožef Blaznik (65)
Karl Linhart (15)
Katoliško tiskovno društvo (14)
Kemijski inštitut (2)
Kmetijski inštitut Slovenije (2)
Konzorcij (568)
Konzorcij Edinosti (1)
Konzorcij Gorenjca (1)
Konzorcij jutra (5357)
Konzorcij Jutra (26)
Konzorcij jutro (2749)
Konzorcij Jutro (1)
Konzorcij Trgovskega lista (26)
Limnos, podjetje za aplikativno ekologijo, d.o.o. (1)
LITOSTROJ POWER, družba za projektiranje, gradnjo elektrarn in izdelavo energetske ter industrijske opreme, d.o.o. (1)
Ljudska univerza (1)
M. Bešter (1)
M. D. Popović (1)
M. Kranjec (36)
M. Krasnići (1)
Magneti, podjetje za proizvodnjo magnetnih materialov, d.d. (1)
Marketing magazin (4)
MeritUM (1)
Mestna občina (2)
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (2)
Ministry of labour, family and social affairs (1)
Mirovni inštitut (1)
Mladinska knjiga (2)
Moderna organizacija (10)
Muzejsko društvo (13)
Naravoslovnotehniška fakulteta (3)
Naše delo (22)
Naučno delo (1)
Nova revija (17)
Obzorja (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (16)
OK SZDL Bežigrad (23)
OK SZDL Ljubljana Center (35)
P. Sicherl (1)
Planinska zveza Slovenije (3)
Pravna fakulteta (1)
Pravna fakulteta, Ekonomski inštitut (1)
printed for the author, by Darnton and Harvey (1)
S. Dohčević (1)
S. Keren (1)
S. Strassberger (1)
samozal. (1)
Sanje (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (14)
se najdejo per Joan. Frid. Egerju (1)
SICENTER Center za socialne indikatorje (1)
SICENTER, Center za socialne indikatorje (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (49)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (7)
Slovenski etnografski muzej (6)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
SO (17)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (49)
Societá storica del Litorale (14)
Sophia (2)
Stanko Oblak (2)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (3)
Statistični urad Republike Slovenije (3)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
SZDL Ljubljana-Šiška (12)
Študentska založba (6)
T. Jaklič (1)
TECES, Tehnološki center za električne stroje (1)
The Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities (1)
Tiskarna sv. Cirila (566)
Tiskovna zadruga (167)
TKK Proizvodnja kemičnih izdelkov Srpenica ob Soči d.d. (1)
Turistica (1)
Umanotera (1)
University of Maribor Press (1)
University of Primorska Press (3)
Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije (1)
Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije Portorož - Turistica (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper (2)
Univerza na Primorskem, Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (280)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (10)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (9)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (3)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (2)
Uradni list Republike Slovenije (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (15)
VALVASORJEV RAZISKOVALNI CENTER KRŠKO (1)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (5)
VISOKA ŠOLA ZA UPRAVLJANJE IN POSLOVANJE NOVO MESTO (1)
Zadružna tiskarna (Ljubljana) (36)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (37)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (14)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (9)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (6)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (14)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (2)
ZRC Publishing (1)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (205)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (310)
Zveza ekonomistov Slovenije (11)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (12)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (23)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (18)
Železarna Jesenice (1)
Železarna Ravne (1)
Železarna Štore (1)
Železniško gospodarstvo (6)
Pravice
Išči med rezultati (12282)