Število rezultatov iskanja: 216

Časopisje in članki - oblika
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Didakta (1)
Društvo arhitektov Ljubljana (3)
Društvo humanistov Goriške (6)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut za preučevanje krščanskega izročila (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (2)
Knjižnica Ivana Potrča (5)
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (7)
Lexpera d. o. o. (1)
Mariborska knjižnica (12)
Mestna knjižnica Ljubljana (15)
Mladinska knjiga (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Muzejsko društvo Železniki (2)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (104)
Onkološki inštitut Ljubljana (8)
Osrednja knjižnica Celje (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (2)
Planinska zveza Slovenije (5)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Študentska založba (6)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (3)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (4)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo Ormož (1)
ZRC SAZU (4)
ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Založnik
(2)
apud Christoph. Gottlieb Nicolai (1)
Biblioteca centrale Srečko Vilhar (2)
Corona (1)
Didakta (1)
Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si (1)
Dramatično društvo (1)
Društvo arhitektov (3)
Društvo humanistov Goriške (6)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Družba Jezusova (2)
Družina (3)
Državna založba Slovenije (6)
Fakulteta za socialno delo (2)
Geographisches Institut (1)
Helidon (1)
Ignac Alojz Kleinmayr (1)
in der Edel von Kleinmayerschen Buchhandlung (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut za preučevanje krščanskega izročila (1)
IUS SOFTWARE (1)
Johann Friderich Eger (1)
Jožef Blaznik (3)
Jugoslovanska knjigarna (1)
Karl Linhart (1)
Katoliško tiskovno društvo (2)
LDS (7)
Leufchner & Lubensky (1)
Lexpera (2)
Mariborska knjižnica (12)
Mladinska knjiga (1)
Muzejsko društvo (1)
Muzejsko društvo Železniki (2)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (3)
Naše delo (2)
neznan (4)
Obzorja (12)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
OK SZDL Bežigrad (3)
OK SZDL Ljubljana Center (3)
Onkološki inštitut (7)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (2)
Pedagoška fakulteta (9)
per Aloisiu Raab ... (1)
per Widmanstadianskih Erbizhah (1)
Perutnina (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (1)
Pizzicato (1)
Planinska zveza Slovenije (5)
Plon (1)
po Brattih Murero (1)
presso Franc. Mattia Winkowitz ... (1)
Raziskovalna postaja ZRC SAZU (1)
RTV (7)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (2)
s. n. (2)
S. n. (1)
samozal. (2)
samozal. pisca (1)
samozaložba (1)
Sekcija medicinskih sester v onkologiji pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (2)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovene Society Informatika (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
SO (1)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (4)
Študentska založba (2)
Teološka fakulteta (2)
Tiskovna zadruga (3)
Tiskovna založba (1)
typis Joannis Friderici Eger (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Novi Gorici (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo Ormož (1)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
ZKP RTV Slovenija (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (6)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (216)