Število rezultatov iskanja: 689

Časopisje in članki - naslov
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (3)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (2)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Knjižnica Mirana Jarca (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (1)
Kraljeva knjižnica, Danska nacionalna knjižnica in univerzitetna knjižnica v Kopenhagnu (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (7)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (341)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (1)
Planinska zveza Slovenije (3)
Slavistično društvo Slovenije (63)
Slovensko društvo Informatika (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (4)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Slovensko združenje za projektni management (1)
Študentska založba (4)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (11)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (40)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (15)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (15)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (7)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (8)
ZRC SAZU (2)
ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (116)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (7)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (4)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Založnik
(1)
a Iohanne Fabro (1)
A. Šulgaj (1)
Andrej Komel (1)
appresso Gio. Battista Natolini (1)
apud Paulum, & Io: Baptistam Seraphinum (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
ATS Od me-je (1)
bey Aloys Tusch (1)
Bird Publisher (1)
C. Reichard (1)
Cankarjeva založba (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (7)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
D. Hribar (1)
de l'imprimerie de Samuel Fauche, libraire du roi (1)
Druck und Verlag von Ignaz Alois v. Kleinmayr (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo Slovenski nacionalni naftno-plinski komite Svetovnega naftno-plinskega sveta (SNNK-WPC) (1)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (8)
Eesti Keele Instituut (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (5)
Fakulteta za družbene vede (4)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (15)
formis Joannis Georgij Mayr ... (1)
gedruckt bey Joseph Blasnik (1)
gedruckt bey Schütz (1)
gedruckt und im Verlage bey Ignaz Aloys edlen von Kleinmayer ... (1)
gedruckt und verlegt bei Anton Gelb (1)
gedruckt und verlegt von Ferdinand Edlen von Kleinmayr (1)
gedruckt und zu haben bey Johann Friedrich Eger (1)
Geološki zavod, Ljubljana (1)
Goričar & Leskovšek (1)
Goriška tiskarna A. Gabršček (1)
HARPHA SEA, Podjetje za inženiring, proizvodnjo in svetovanje, d.o.o. (1)
Hof- U. Staatsdruckerei (1)
im Verlag bey Joseph Miller (1)
Inštitut za raziskovanje Krasa (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (117)
Inštitut za slovensko narodopisje (7)
International Institute for Archival Science (2)
J. Blasnik (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (1)
Janes Lavre Greiner (1)
Jezikovno društvo barve jezika (3)
Jezikovno društvo Barve jezika (8)
Johann Lorenz Greiner (1)
Jožef Blaznik (14)
K. Kenda-Jež (1)
Katoliško tiskovno društvo (30)
Klein in Kovač (Eger) (1)
Kleinmayr & Bamberg (1)
Knezoškofijstvo (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (1)
LDS (2)
Lexical Computing (1)
Ljubljana University Press, Faculty of Arts (1)
M. O. Vol'f" (1)
Matica hrvatska (1)
Matica slovenska (1)
Ministrstvo za kulturo (1)
Mladinska knjiga (1)
Moderna organizacija (1)
Mohorjeva tiskarna (1)
Muzejsko društvo (1)
natisnila narodna tiskarnica dr. Ljudevita Gaja (1)
Nova revija (2)
NUK (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
P. Weiss (1)
Petr. Slav. dobrodelno društvo (1)
Planinska zveza Slovenije (3)
presso Cristoforo Zanne (1)
Rokus Klett (8)
Ruslica (1)
S. Hvalič Touzery (1)
S.K.S. Planika Kanalska dolina (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (7)
Slavistično društvo Slovenije (170)
Slori (1)
Slovensko društvo Informatika (3)
Slovensko društvo za angleške študije (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (4)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Slovensko Združenje za projektni management (1)
Societá storica del Litorale (7)
St. Hermagoras Bruderschaft (1)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Študentska založba (4)
Teološka fakulteta (1)
Tipografia del Lloyd Austriaco (1)
tiskala in založila c. k. dvorna in državna tiskarnica (1)
Tiskarna družbe sv. Mohora (1)
Tiskarna sv. Cirila (1)
Tiskovna zadruga (70)
Trojina, Institute for Applied Slovene Studies (3)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (10)
Umetniška propaganda (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
v salógi in na prodaj per Fránzi Ferstli (1)
v založbi J. Sigmundove knjigarnice (1)
v založbi J. Sigmundove knjigárnice (1)
V. Braumiller" (1)
V. J. Kubelka (1)
Verlag der Franz Ferstl'schen Buchhandlung (1)
Založba /*cf. (1)
Založba ZRC (5)
Založba ZRC, Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (8)
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (7)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (45)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (10)
Znanstveno društvo (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (7)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (10)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Išči med rezultati (689)