Število rezultatov iskanja: 2537

Časopisje in članki - naslov
Akademija MM (1)
Angeljček (5)
Annales. Series historia et sociologia (14)
Anthropological notebooks (1)
Anthropos (Ljubljana) (4)
Arhivi (2)
AS. Andragoška spoznanja (6)
Atlanti (6)
Bogoslovni vestnik (1)
Časopis za kritiko znanosti (3)
Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo (15)
Dejanje (Ljubljana) (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Delavska mladina (6)
Dialogi (4)
Dnevni red (11)
Dogovori (39)
Dom in svet (Ljubljana) (100)
Družboslovne razprave (1)
E-prijatelj (83)
Glas delovne mladine (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (1)
GM. Glasbena mladina (197)
IB revija (Ljubljana) (4)
Igra ustvarjalnosti (1)
International journal of management, knowledge and learning (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (37)
Javnost (Ljubljana) (2)
Jezik in slovstvo (8)
Kinesiologia Slovenica (3)
Kmetijske in rokodelske novice (5)
Knjižnica (5)
Knjižnica: odprt prostor za dialog in znanje (1)
Kronika (Ljubljana) (6)
Literatura (Ljubljana) (1)
Ljubljanska mladina (15)
Ljubljanski zvon (82)
Loški razgledi (1)
Luč (Ljubljana) (86)
Lučka z neba (48)
Medicinski razgledi (1)
Mlada pota (Ljubljana) (9)
Mlade sile (1)
Mladi junak (1)
Mladi tovariš (1)
Mladina (1924) (22)
Monitor (Ljubljana) (36)
Monitor ISH (2)
Muzikološki zbornik (1)
Narodna sloga (2)
Naša komuna - delegatska priloga (8)
Naša komuna (Ljubljana) (35)
Naša misel (Zavod za slepo in slabovidno mladino) (7)
Naša skupnost (Grosuplje) (3)
Naša skupnost (Jugoslavija) (4)
Naša skupnost (Ljubljana) (44)
Naša volja (80)
Naše delo (Ptuj) (42)
Naše gospodarstvo (1)
Novi akordi (5)
Novi rod (33)
Novi svet (Ljubljana) (1)
Obzornik zdravstvene nege (2)
Omladina (4)
Organizacija (Kranj) (1)
Orlič (91)
Otrok in knjiga (27)
Planinski vestnik (4)
Polet (Ljubljana, 1935) (8)
Pomladni glasi (10)
Pravnik (1)
Preporod (1912) (12)
Proletarska mladina (16)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (2)
Ptujski list (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (4)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Slovenka (2)
Slovenska mladina (14)
Slovenski gospodar (47)
Slovenski pionir (8)
Slovenski pionir (Ljubljana) (3)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (13)
Socialno delo (4)
Sodobna pedagogika (2)
Sodobnost (1933) (5)
Sodobnost (1963) (7)
Svobodna mladina (6)
Šolska kronika (1)
Šolsko polje (1)
Šport (Ljubljana) (2)
Štajerc (4)
Teorija in praksa (13)
Traditiones (Ljubljana) (3)
Tribuna (Ljubljana) (1)
Učiteljski tovariš (99)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Urbani izziv (4)
Vedež (1848) (134)
Vertec (1871) (39)
Vestnik za tuje jezike (1)
Vidovdan (14)
Vzgoja (Ljubljana) (7)
Zavod se predstavi (3)
Zbor občanov (40)
Zdravniški vestnik (3)
Zdravstveno varstvo (2)
Zgodovinski časopis (2)
ZPMS novičke (30)
Zvonček (Ljubljana) (448)
Leto izida
1814 (1)
1848 (28)
1849 (53)
1850 (53)
1852 (1)
1853 (2)
1856 (1)
1863 (1)
1864 (1)
1865 (2)
1866 (1)
1867 (1)
1869 (1)
1870 (2)
1872 (1)
1873 (1)
1874 (4)
1875 (4)
1876 (2)
1877 (1)
1878 (1)
1880 (3)
1881 (7)
1882 (8)
1883 (6)
1884 (1)
1884/1887 (1)
1885 (4)
1886 (5)
1887 (2)
1888 (15)
1889 (9)
1890 (12)
1890-1891 (1)
1891 (11)
1892 (7)
1893 (9)
1894 (13)
1894-1895 (1)
1894-1910 (1)
1895 (18)
1896 (17)
1897 (6)
1898 (8)
1899 (4)
1900 (23)
1901 (22)
1902 (8)
1903 (17)
1904 (16)
1905 (21)
1906 (19)
1907 (19)
1908 (17)
1908-1907 (1)
1909 (15)
1910 (18)
1911 (19)
1912 (22)
1913 (30)
1914 (19)
1915 (20)
1915/18 (1)
1916 (22)
1917 (14)
1918 (19)
1919 (13)
1920 (24)
1921 (37)
1922 (43)
1923 (59)
1923/1924 (8)
1924 (33)
1924/1925 (9)
1925 (26)
1925/1926 (6)
1926 (36)
1926/1927 (8)
1927 (27)
1927/1928 (3)
1928 (42)
1929 (34)
1930 (20)
1931 (25)
1932 (26)
1932/1933 (1)
1933 (23)
1934 (28)
1934/1935 (1)
1935 (39)
1936 (49)
1937 (35)
1937/1938 (3)
1938 (41)
1938/1939 (7)
1939 (45)
1939/1940 (8)
1940 (34)
1941 (19)
1942 (25)
1943 (26)
1944 (14)
1944/1945 (1)
1945 (6)
1946 (5)
1947 (4)
1948 (14)
1949 (23)
1950 (12)
1955 (1)
1955-1965 (1)
1956 (2)
1957 (2)
1958 (2)
1959 (1)
1960 (2)
1960-1970 (1)
1961 (1)
1966 (4)
1968 (2)
1969 (3)
1970 (4)
1970/1971 (1)
1971 (7)
1971/1972 (1)
1972 (10)
1973 (21)
1974 (20)
1974/1975 (1)
1975 (16)
1975/1976 (1)
1976 (25)
1976/1977 (1)
1977 (18)
1977/1978 (7)
1978 (17)
1978/1979 (8)
1979 (18)
1979/1980 (9)
1980 (11)
1981 (22)
1982 (24)
1983 (22)
1984 (26)
1984/1985 (1)
1985 (18)
1985/1986 (9)
1986 (15)
1986/1987 (8)
1987 (10)
1987/1988 (8)
1988 (8)
1988/1989 (9)
1989 (11)
1989/1990 (6)
1990 (28)
1990/1991 (8)
1991 (5)
1991/1992 (6)
1992 (4)
1992/1993 (8)
1993 (8)
1993/1994 (8)
1994 (9)
1994/1995 (7)
1995 (1)
1995/1996 (8)
1996 (8)
1997 (5)
1998 (5)
1999 (4)
2000 (3)
2001 (7)
2002 (6)
2003 (3)
2004 (6)
2005 (2)
2006 (5)
2007 (9)
2008 (14)
2009 (21)
2009/2010 (1)
2010 (32)
2011 (39)
2012 (34)
2012/2013 (1)
2013 (51)
2013/2014 (2)
2014 (44)
2014/2015 (1)
2015 (31)
2016 (25)
2017 (28)
Izvor
Andragoški center Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (2)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (7)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (4)
Inštitut za varovanje zdravja RS (2)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
Knjižnica Ivana Potrča (59)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (3)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (7)
Mariborska knjižnica (27)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (6)
Mestna knjižnica Ljubljana (702)
Mladina (37)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1453)
Planinska zveza Slovenije (4)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (12)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (3)
Študentska založba (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (5)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (6)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerzitetna knjižnica Maribor (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (4)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (4)
Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana (10)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Združenje za socialno pedagogiko (13)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (14)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza prijateljev mladine Maribor (83)
Zveza prijateljev mladine Slovenije (30)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (3)
Založnik
(2)
[s. n.] (1)
A. Kosi (2)
Adrijan Janc (9)
Arhivsko društvo Slovenije (2)
Cankarjeva založba (1)
Celjski mladinski center, javni zavod za mladinsko kulturo, izobraževanje, informiranje in šport (5)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (14)
Cesarska kraljeva zaloga šolskih knjig (1)
D. Hribar (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (7)
Društvo psihologov Slovenije (6)
Društvo SKAM - Skupnost katoliške mladine (1)
Društvo Svetopisemska družba Slovenije (4)
Društvo za zgradbo učit. konvikta (2)
Društvo za zgradbo učiteljskega konvikta (3)
Družba Jezusova (7)
Družba sv. Cirila in Metoda (1)
Družba sv. Mohora (4)
Družba sv. Mohorja (6)
Družina (2)
Družtvo Sv. Mohora (1)
Državna založba Slovenije (8)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (2)
F. Stegnar (1)
Faculty of Sport (3)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za družbene vede, Center za metodologijo in informatiko (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za socialno delo (4)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (13)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (4)
Fakulteta za telesno kulturo (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Fotospring (1)
Frančišek Kralj (10)
Giontini (2)
GK PAST (2)
Glasbena matica (11)
Glasbena mladina Slovenije (199)
Goga (1)
Goriška tiskarna A. Gabršček (1)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
Institute for Ethnic Studies (3)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (4)
Inštitut za slovensko narodopisje (3)
Inštitut za varovanje zdravja (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (3)
International Institute for Archival Science (6)
Italijanska liktorska mladina, Zvezno poveljstvo (11)
Izdala In Založila Družba Sv. Mohorja V Celovcu (1)
J. Ahtik (1)
J. Blasnik (1)
J. Giontini (10)
J. Krajec (3)
J. Leon (1)
J. Špicar (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (99)
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Jožef Blaznik (5)
Jug (1)
Jugoslovanska Knjigarna (1)
Jugoslovanska tiskarna (86)
Jugoslovensko napredno akademsko društvo Jadran (4)
Karl Linhart (4)
Katol. Tiskarna (1)
Katoliška bukvarna (1)
Katoliško tiskovno društvo (100)
Konzorcij (498)
Konzorcij Edinosti (2)
Konzorcij Mladine (22)
Konzorcij Orliča (91)
Konzorcij Preporoda (12)
Konzorcij Svobodne mladine (6)
Konzorcij Vidovdan (14)
Krščanska delavska mladina (6)
Kulturni center, zavod za umetniško produkcijo in založništvo (1)
L. Schwentner (4)
LDS (1)
Lieglova knjigarnica (1)
M. Gerber (1)
M. Švabić (1)
Mariborska knjižnica (27)
Marketing magazin (1)
Medicinski razgledi (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Medobčinsko društvo prijateljev mladine (1)
Milic (2)
Mladika (6)
Mladina (37)
Mladinska knjiga (2)
Mladinska zveza J.S.Z (8)
Mladinski svet (1)
Mladinski svet Slovenije (1)
Moderna organizacija (1)
Movit (1)
Movit NA Mladina (3)
Muzejsko društvo (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (2)
Nacionalni odbor Evropa v šoli (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Narodna tiskarna (1)
Naše delo (42)
Občina Ljubljana-Šiška (2)
Občinska konferenca ZSMS (1)
Obzorja (4)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
OK SZDL Bežigrad (40)
OK SZDL Ljubljana Center (39)
P. Krizostom Sekovanič O.F.M. (48)
Pedagoška fakulteta (28)
Pedagoški inštitut (3)
per Joanesu Leonu, shtamparju (1)
Planinska zveza Slovenije (4)
PROD VIII. SNOB (1)
PROD XV. div. NOV in POJ (1)
R. Milic (2)
RIC (1)
RK ZSMS (1)
Rozalija Eger (134)
Rudolf Vaupotič (16)
Ruslica (1)
s. n. (15)
SALTO SEE Resource Centre, Movit NA Mladina (1)
samozal. (1)
samozal., pisatelj (1)
samozaložba (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (14)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (44)
Slavistično društvo Slovenije (8)
Slovenian Instutute for Adult Education (1)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (5)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (4)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (3)
SNG (1)
SO (3)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (4)
Societá storica del Litorale (14)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (1)
Statistični urad Republike Slovenije (2)
Steinbrener V Vimperku (1)
Studio Potrč (1)
Študentska organizacija Slovenije (2)
Študentska organizacija Univerze (1)
Študentska založba (4)
The National Institute of Public Health of the Republic of Slovenia (1)
Tiskarna Družbe sv. Mohorja (1)
Tiskarna sv. Cirila (47)
Tiskarnica družbe sv. Mohorja (1)
Tiskovna zadruga (83)
Učiteljska tiskarna (3)
Učiteljski pevski zbor (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerzitetna konferenca Zveze socialistične mladine Slovenije (15)
Urad RS za mladino (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (4)
v lastnej zalogi skladatelja (1)
v zalogi izdajatelja (2)
v zalogi izdajateljevi (1)
W. Blanke (2)
Zadružna tiskarna (1)
Zadružna tiskarna (Ljubljana) (1)
Založil In Prodaja Janez Giontini. (1)
Zavod IRC (3)
Zavod LRS za zdarvstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (1)
Zavod Movit (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (4)
Zavod za podporo študentom Pro študent (1)
Zavod za slepo in slabovidno mladino (10)
Zavod za zdravstveno varstvo (2)
Zbornica zdravstvene nege (2)
Združenje za socialno pedagogiko (13)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (14)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (7)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (14)
ZSMS (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (5)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza godbenikov za Slovenijo (1)
Zveza kulturno prosvetnih organizacij (2)
Zveza prijateljev mladine Maribor (83)
Zveza prijateljev mladine Slovenije (32)
Zveza slovanskih učiteljskih društev (33)
Zveza slovenske mladine (11)
Zveza socialistične mladine Slovenije (1)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (2)
Zveza za šport invalidov Slovenije - Paraolimpijski komite (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (6)
Išči med rezultati (2537)