Število rezultatov iskanja: 2214

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (Spletna izd.) (6)
Acta agriculturae Slovenica (1)
Acta carsologica (1)
Advances in business related scientific research journal (10)
Advances in production engineering and management (87)
Akademija MM (56)
Anali PAZU HD (1)
Annales. Series historia et sociologia (5)
Anthropos (Ljubljana) (6)
Arhivi (5)
AS. Andragoška spoznanja (20)
Časopis za kritiko znanosti (3)
Delo in varnost (8)
Delovni zvezki - Zavod RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Didakta (1)
Družboslovne razprave (7)
Dynamic relationships management journal (38)
Economic and business review (15)
Elektrotehniški vestnik (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Filozofski vestnik (1)
Geodetski vestnik (2)
Glasba v šoli in vrtcu (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (3)
Gradbeni vestnik (2)
Hmeljarski bilten (1)
IB revija (Ljubljana) (5)
Informacije MIDEM (2)
Informacijski bilten - Gorenje (17)
Informacijsko poslovna revija (2)
Informatica (Ljubljana) (14)
Informatica Medica Slovenica (1)
International journal of Euro-Mediterranean studies (3)
International journal of management, knowledge and learning (24)
Izzivi managementu (24)
Izzivi prihodnosti (30)
Journal of energy technology (2)
Kakovostna starost (4)
Knjižnica (4)
Kovine zlitine tehnologije (2)
Les (Ljubljana) (28)
Lex localis (2)
Loški razgledi (1)
Management (76)
Management (Spletna izd.) (78)
Management in prodaja (3)
Managing global transitions (130)
Materiali in tehnologije (5)
Medijska vzgoja in produkcija (1)
Mednarodna revija za javno upravo (9)
Mednarodno inovativno poslovanje (41)
Monitor ISH (1)
Mreža odnosov (5)
Naše gospodarstvo (108)
Obzornik zdravstvene nege (10)
Organizacija (Kranj) (286)
Organizacija znanja (4)
Perfectus PRO (7)
Podjetje in delo (8)
Pravni letopis (1)
Projektna mreža Slovenije (109)
Promis (5)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (2)
Radiology and oncology (Ljubljana) (3)
Raziskave in razprave (12)
Razpotja (2)
Razvoj onkologije in onkološke zdravstvene nege (1)
Revija za ekonomske in poslovne vede (19)
Revija za univerzalno odličnost (99)
Revija za zdravstvene vede (1)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (14)
RMZ-materials and geoenvironment (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (12)
Socialno delo (3)
Strojniški vestnik (108)
Študijski vodnik (2)
Teorija in praksa (45)
Uporabna informatika (Ljubljana) (28)
Uprava (Ljubljana) (7)
Urbani izziv (2)
Ventil (Ljubljana) (50)
Vodenje in prodaja (4)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (8)
Vodenje za dvig organizacijske energije (1)
Vzgoja (Ljubljana) (1)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (5)
Zdravniški vestnik (3)
Zdravstveno varstvo (2)
ZPM mrežnik (6)
ZPS test (60)
Železne niti (2)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (5)
Biteks d.o.o. (1)
BM Consulting poslovno in podjetniško svetovanje Branko Žunec s.p. (7)
Didakta (1)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (41)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo radiologije in onkologije (3)
Društvo Slovenska akademija za management (62)
Društvo za marketing Slovenije (56)
Društvo za supervizijo, koučing in organizacijsko svetovanje (5)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (129)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (12)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (19)
GEA College (10)
Gorenje d.d. (17)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (4)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (6)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (2)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (2)
IUS SOFTWARE d.o.o. (8)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (5)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Knjižnica Medvode (1)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (1)
Medijski partner d.o.o. (56)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (24)
Mednarodni institut za potrošniške raziskave (60)
Mestna knjižnica Ljubljana (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Muzejsko društvo Železniki (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (401)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Osrednja knjižnica Celje (1)
Perfectus, svetovanje in izobraževanje (7)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (42)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko filozofsko društvo (4)
Slovensko sociološko društvo (7)
Slovensko zdravniško društvo (3)
Slovensko združenje za projektni management (116)
SOFOS, Inštitut za upravljanje znanja in razvoj talentov (1)
Statistični urad Republike Slovenije (14)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (2)
Šola za ravnatelje (8)
Študentska založba (3)
University of Primorska Press (6)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (286)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (8)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (15)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (24)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (158)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (16)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (20)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (108)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (286)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (87)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerza v Novi Gorici (1)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (3)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (6)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Visoka šola za poslovne vede Ljubljana (2)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (8)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (10)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje za socialno pedagogiko (12)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (5)
ZRC SAZU (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza lesarjev Slovenije (28)
Založnik
(1)
3M Consulting Branko Žunec (7)
Adriatikus (1)
Andragoški center Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (5)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (95)
Audibook (7)
B. Fidel (1)
B. Filej (1)
B. Košmelj (1)
Banka Slovenije (2)
Bicero (1)
Biotehniška fakulteta (1)
Biotehniški izobraževalni center (1)
Biteks (4)
Ceeman (2)
CEEMAN (5)
Celje : Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Celjski mladinski center, javni zavod za mladinsko kulturo, izobraževanje, informiranje in šport (2)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (3)
Center RS za poklicno izobraževanje (5)
Centerkontura (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (5)
Covirias (2)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (3)
D. Kotnik (1)
Dashöfer (5)
Didakta (2)
Doba Epis (43)
Doba Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije (1)
Društvo ekonomistov Maribor (108)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo Pekinpah (2)
Društvo psihologov Slovenije (8)
Društvo Slovenska akademija za management (24)
Društvo za akademske in aplikativne raziskave (1)
Društvo za supervizijo, koučing in organizacijsko svetovanje (6)
Družba Jezusova (1)
Družba sv. Mohora (2)
Družina (3)
E. Dornik (1)
Edukator (10)
Ekonomska fakulteta (16)
Ekonomski center Maribor (108)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (108)
Faculty of Economics (1)
Faculty of Economics and Business (1)
Faculty of management (130)
Faculty of Management (5)
Faculty of Organization Studies (1)
Faculty of Public Administration (1)
Faculty of Social Sciences (1)
Fakultet za menedžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište (1)
Fakulteta za družbene vede (12)
Fakulteta za družbene vede, Inštitut za družbene vede (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (3)
Fakulteta za energetiko (2)
Fakulteta za logistiko (5)
Fakulteta za management (184)
Fakulteta za organizacijske študije (128)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (5)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (5)
Fakulteta za socialno delo (3)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (37)
Fakulteta za strojništvo (1)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (87)
Fakulteta za uporabne družbene študije (12)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko (2)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Fakulteta za upravo (19)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Fotospring E-založništvo (1)
G. Svete (1)
GEA College (1)
GEA College - Faculty of Entrepreneurship (1)
Gorenje, Skupne razvojne dejavnosti (17)
Gospodarski vestnik (8)
Grunf (1)
GS1 Slovenija (1)
GZS, Center za poslovno usposabljanje (12)
Huannes (1)
I. Podbrežnik (1)
IBS, Mednarodna poslovna šola Ljubljana (1)
Initut, institut informacijskih tehnologij (1)
Institute for Local Self-Government and Public Procurement (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (4)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (8)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (5)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (7)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (3)
Inštitut za primerjalno pravo (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (2)
International School for Social and Business Studies (1)
IPCGP - Inštitut za civilno, primerjalno in gospodarsko pravo (1)
IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (1)
IRDO- Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (1)
IUS Software, GV založba (1)
Izida Vita (1)
J. Sagadin (1)
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (1)
Jožef Stefan Institute (1)
Klein & Kovač (1)
Kranj: Mercator (1)
Kulturni center (1)
L. Blažič (1)
LABOD - Laboratory for Cutting (1)
Lah (1)
LAT - Laboratory for Alternative Technologies, Faculty of Mechanical Engineering (3)
Ljubljana School of Business (2)
Ljubljana: Ministrstvo za notranje zadeve RS (1)
Ljudska univerza (1)
M. Krajnc (2)
M. Ulčar (1)
Mariborska razvojna agencija (2)
Marketing magazin (56)
Medijski partner (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (28)
Mednarodni institut za potrošniške raziskave (56)
Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave (6)
MeritUM (1)
Ministrstvo za javno upravo (1)
Ministrstvo za notranje zadeve (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (1)
Ministrstvo za notranje zadeve RS, Sekretariat, Specialna knjižnica (1)
Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (1)
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Urad RS za meroslovje (1)
Mladinsko društvo (1)
MLC Fakulteta za management in pravo (1)
Moderna organizacija (289)
Movit (2)
Muzejsko društvo (1)
Muzejsko društvo Železniki (2)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Novativa, inštitut za inovacije v športu (2)
Obzorja (1)
Ooščinski mladežki cent'r za kultura, obrazovanie, informacija i sport (1)
P. Grošelj (1)
P. Medved Djurašinović (1)
PeBook (1)
Pedagoška fakulteta (1)
Perfectus, svetovanje in izobraževanje (1)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (18)
Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje (1)
Prah izobraževalni center (1)
Prometna šola, Višja prometna šola (1)
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (1)
Robinson (5)
samozal. B. Petučnik (1)
samozal. F. Humski (1)
samozal. J. Habbe (1)
samozal. M. Maučec (1)
samozal. M. Račnik (1)
School Centre (2)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (5)
Sekcija medicinskih sester v onkologiji pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
self-published Š. Ivanko (1)
Slovenian academy of management (38)
Slovenian Evaluation Society (1)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (3)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (42)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko filozofsko društvo (6)
Slovensko sociološko društvo (7)
Slovensko zdravniško društvo (3)
Slovensko združenje za kakovost in odličnost (3)
Slovensko združenje za projektni management (6)
Slovensko Združenje za projektni management (110)
Societá storica del Litorale (5)
Sofos, Inštitut za izobraževalni management (2)
SPH - Scientific Publishing Hub (6)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (1)
Statistični urad Republike Slovenije (16)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (2)
Šola za ravnatelje (11)
Šolski center (6)
Študentska založba (3)
TAVO - Slovene Society for Abrasive Water Jet Technology (1)
The Center of Excellence in Finance (1)
ToKnowPress (8)
Turistica (6)
University of Maribor Press (5)
University of Maribor, University Press (2)
University of Primorska Press (13)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (50)
Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba (1)
Univerza v Novem mestu Fakulteta za ekonomijo in informatiko (1)
Univerza v Novem mestu Fakulteta za poslovne in upravne vede (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za ekonomijo in informatiko (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerzitetna založba (1)
Univerzitetna založba Univerze (3)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
V. Rupnik (1)
V. Valentinčič Murovec (1)
Visoka šola za management (3)
Visoka šola za politične vede (8)
Visoka šola za poslovne vede (2)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (19)
Visoka zdravstvena šola (3)
Višja strokovna šola Academia (1)
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem (3)
Višja strokovna šola za gostinstvo, velnes in turizem (1)
Založba Univerze na Primorskem (16)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
Zavod IRC (56)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (5)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (3)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (4)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod SRS za varstvo pri delu (4)
Zavod za varnostne strategije pri Univerzi Maribor (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v managementu (1)
Zbornica zdravstvene nege (10)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (1)
Združenje delodajalcev Slovenije (2)
Združenje nadzornikov Slovenije (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje trgovcev (1)
Združenje za socialno pedagogiko (12)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (5)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (21)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (5)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (4)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (28)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (8)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije (1)
Zveza ekonomistov Slovenije (15)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (100)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (8)
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (1)
Železarna Jesenice (2)
Železarna Ravne (2)
Železarna Štore (2)
Išči med rezultati (2214)