Število rezultatov iskanja: 7590

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (Spletna izd.) (2)
Acrocephalus (2)
Acta agriculturae Slovenica (603)
Acta biologica Slovenica (1)
Acta carsologica (9)
Acta chimica slovenica (6)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (4)
Acta geographica Slovenica (12)
Acta Histriae (3)
Acta linguistica asiatica (1)
Acta silvae et ligni (20)
Agricultura (Maribor) (115)
Annales. Series historia et sociologia (14)
Annales. Series historia naturalis (20)
Anthropological notebooks (2)
Arheološki vestnik (3)
Arhivi (4)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Časopis za kritiko znanosti (5)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (50)
Dialogi (1)
Didakta (2)
Die Krainer Biene (35)
Documenta Praehistorica (22)
Dogovori (1)
Dom in svet (Ljubljana) (2)
Dve domovini (1)
Etnolog (Ljubljana) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (10)
Folia biologica et geologica (6)
Gea (Ljubljana) (8)
Geodetski vestnik (5)
Geografski obzornik (22)
Geografski vestnik (33)
Geografski zbornik (5)
Geographica Slovenica (3)
Geologija (3)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (5)
Gospodar (Ljubljana) (189)
Gospodarski list (70)
Gospodarstvena priloga (14)
Gozdarski vestnik (335)
Gradbeni vestnik (2)
Gruda (200)
Hacquetia (6)
Hladnikia (Ljubljana) (8)
Hmeljar (Žalec) (666)
Hmeljarski bilten (109)
IB revija (Ljubljana) (5)
Imkers Rundschau (42)
Informacije MIDEM (1)
Informatica (Ljubljana) (1)
Javna tribuna - Delegatska priloga (8)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (10)
Jezik in slovstvo (1)
Kmetijske in rokodelske novice (216)
Kmetovalec (1296)
Kmetski prijatel (27)
Knjižnica (2)
Kronika (Ljubljana) (35)
Kula (Ljubljana) (1)
Les (Ljubljana) (210)
Loški razgledi (5)
Managing global transitions (2)
Metodološki zvezki (1)
Narodna sloga (3)
Naš kmečki dom (68)
Naša komuna - delegatska priloga (10)
Naša komuna - delegatsko gradivo (1)
Naša komuna (Ljubljana) (14)
Naša skupnost (Grosuplje) (10)
Naša skupnost (Jugoslavija) (54)
Naša skupnost (Ljubljana) (26)
Naše delo (Ptuj) (5)
Organizacija (Kranj) (5)
Panonska polja (1)
Pedagoška obzorja (1)
Planinski vestnik (5)
Primorski gospodar (232)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Radiology and oncology (Ljubljana) (1)
Razpotja (1)
Revija za geografijo (45)
Revija za univerzalno odličnost (1)
Scopolia (3)
Slovenian veterinary research (47)
Slovenska čebela (125)
Slovenska zadruga (1898) (39)
Slovenski čebelar (1047)
Slovenski čebelar in sadjerejec (72)
Slovenski etnograf (6)
Slovenski gospodar (22)
Slovenski hmeljar (606)
Socialno delo (1)
Strojniški vestnik (5)
Svet ptic (14)
Šolska kronika (16)
Štajerc (4)
Teorija in praksa (6)
Traditiones (Ljubljana) (5)
Učiteljski tovariš (19)
Umni gospodar (30)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Urbani izziv (5)
Varstvo narave (4)
Vertec (1871) (1)
Zbor občanov (4)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (206)
Zdravniški vestnik (2)
Zdravstveno varstvo (1)
Zgodovinski časopis (12)
Leto izida
1770 (1)
1773 (1)
1774 (1)
1776 (1)
1779 (1)
1790 (1)
1792 (1)
1800 (1)
1810 (1)
1817 (1)
1828 (1)
1831 (1)
1836 (1)
1841 (1)
1844 (1)
1845 (1)
1846 (2)
1847 (2)
1848 (1)
1849 (2)
1850 (4)
1851 (1)
1852 (4)
1853 (3)
1854 (4)
1855 (2)
1856 (3)
1857 (5)
1858 (4)
1859 (2)
1860 (1)
1861 (1)
1863 (6)
1864 (14)
1865 (14)
1866 (4)
1867 (1)
1868 (1)
1869 (2)
1870 (2)
1871 (2)
1872 (2)
1873 (22)
1874 (27)
1875 (34)
1876 (15)
1877 (21)
1878 (12)
1879 (24)
1880 (23)
1881 (18)
1882 (27)
1883 (34)
1884 (32)
1885 (42)
1886 (39)
1887 (34)
1888 (39)
1889 (33)
1890 (41)
1891 (41)
1892 (41)
1892-1896 (1)
1893 (36)
1894 (26)
1895 (61)
1896 (28)
1897 (29)
1898 (39)
1899 (43)
1900 (41)
1901 (86)
1902 (62)
1903 (42)
1904 (39)
1905 (60)
1906 (40)
1907 (64)
1908 (62)
1909 (76)
1910 (77)
1911 (76)
1912 (75)
1913 (79)
1914 (52)
1915 (37)
1916 (31)
1917 (31)
1918 (36)
1919 (28)
1920 (42)
1921 (39)
1922 (44)
1923 (54)
1924 (61)
1925 (63)
1926 (92)
1927 (86)
1928 (80)
1929 (76)
1930 (114)
1931 (133)
1932 (120)
1933 (117)
1934 (96)
1935 (87)
1936 (89)
1937 (97)
1938 (96)
1939 (99)
1940 (93)
1941 (35)
1942 (15)
1943 (14)
1944 (4)
1946 (17)
1947 (16)
1948 (9)
1949 (12)
1950 (8)
1951 (8)
1952 (10)
1953 (13)
1953-1954 (2)
1954 (12)
1955 (14)
1956 (32)
1957 (39)
1958 (22)
1959 (19)
1960 (17)
1961 (7)
1962 (9)
1963 (9)
1964 (14)
1965 (25)
1966 (15)
1967 (13)
1968 (13)
1969 (14)
1970 (15)
1971 (15)
1972 (16)
1973 (13)
1974 (13)
1975 (1)
1976 (1)
1977 (1)
1978 (4)
1979 (9)
1980 (5)
1981 (3)
1982 (7)
1983 (9)
1984 (10)
1985 (7)
1986 (8)
1987 (6)
1988 (5)
1988-1990 (2)
1989 (69)
1990 (13)
1991 (3)
1992 (21)
1993 (9)
1994 (10)
1995 (14)
1996 (14)
1997 (15)
1998 (38)
1999 (42)
2000 (44)
2001 (40)
2002 (71)
2003 (62)
2004 (113)
2005 (119)
2006 (164)
2007 (153)
2008 (242)
2009 (237)
2010 (254)
2011 (207)
2012 (259)
2013 (285)
2014 (226)
2015 (277)
2016 (139)
2017 (24)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (4)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (184)
Botanično društvo Slovenije (8)
Čebelarska zveza Slovenije (540)
Didakta (2)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo Kočevarjev staroselcev (1)
Društvo radiologije in onkologije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (16)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Geološki zavod Slovenije (3)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (232)
Gozdarski inštitut Slovenije (20)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (178)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
Johann Wolfgang Goethe-Universität (1)
Kasaški klub Ljutomer (1)
Kmetijska založba Slovenj Gradec (2)
Knjižnica Ivana Potrča (16)
Knjižnica Ivana Tavčarja (2)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (3)
Mestna knjižnica Kranj (3)
Mestna knjižnica Ljubljana (141)
Mestna občina Ljubljana (2)
Mladinska knjiga (8)
Muzejsko društvo Škofja Loka (5)
Narodna in univerzitetna knjižnica (3428)
Osrednja knjižnica Celje (648)
Panvita, proizvodnja krme d.o.o. (1)
Pedagoška obzorja (1)
Planinska zveza Slovenije (5)
Prirodoslovni muzej Slovenije (7)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (6)
Slovenski etnografski muzej (6)
Slovenski šolski muzej (16)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko etnološko društvo (5)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko kemijsko društvo (6)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet poljoprivrednih znanosti (1)
Študentska založba (5)
University of Primorska Press (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (3)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (913)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (5)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (72)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (52)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (115)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (5)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (45)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (5)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (5)
Zavod RS za varstvo narave (4)
Zgodovinsko društvo Ormož (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (34)
ZRC SAZU (17)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (20)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (5)
Zveza geografov Slovenije (55)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (335)
Zveza lesarjev Slovenije (210)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (27)
Založnik
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (2)
A. Cividini (1)
A. Dervishi (1)
A. Kaurin (1)
A. Kuhar (1)
A. Lah (1)
A. Majer (1)
A. Medjedović (1)
A. Pediček (1)
A. Penko (1)
A. Slatnar (1)
A. Sore (1)
A. Sreš (1)
A. Straže (1)
A. Vončina (1)
A. Žigo Jonozovič (1)
AQUARIUS ekološki inženiring d.o.o. Ljubljana (1)
Arhivsko društvo Slovenije (4)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (5)
B. Belec (1)
B. Brajović (2)
B. Breznik (1)
B. Hribernik (1)
B. Naglič (1)
B. Pipan (1)
Biotechnical Faculty (1)
Biotechnical Faculty, Department of Forestry and Renewable Forest Resources (1)
Biotehniška fakulteta (593)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študij Bioznanosti (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo in Oddelek za zootehniko (11)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (27)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (26)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (9)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo (11)
Biotehniška šola (7)
Biotehniški center Naklo (2)
Biotehniški izobraževalni center (9)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (8)
C. k. kmetijska družba Kranjska (1)
C. k. krajnska kmetijska družba (1)
C. k. kranjska kmetijska družba (1)
C. kr. kmetijska družba kranjska (2)
C. Mastnak (1)
Center RS za poklicno izobraževanje (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (34)
Cesarsko kraljeva kmetijska družba (30)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (1)
Čebelarska zveza Slovenije (4)
Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu (1)
Čebelarsko društvo (126)
Čebelarsko društvo za Slovenijo (1)
D. Firm (1)
D. Hrastnik (1)
D. Josipović (1)
D. Kerin (1)
D. Koron (1)
D. Krajčič (1)
D. Marčeta (1)
D. Marković (1)
D. Roženbergar (1)
Deželni odbor kranjski (4)
Didakta (2)
DigitPen (2)
dLib distributer (9)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo Ibis (1)
Društvo Kočevarjev staroselcev (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (14)
Družba sv. Mohora (1)
Družba sv. Mohorja (4)
E. Habič (1)
Emona, Razvojni center za prehrano, d.o.o. (2)
ERICo Velenje Inštitut za ekološke raziskave d.o.o. (3)
ERICO Velenje Inštitut za ekološke raziskave d.o.o. (1)
ESOTECH, družba za razvoj in izvajanje ekoloških in energetskih projektov (1)
Etnografski muzej (7)
European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources - ERFP (1)
F. Černe (1)
F. Jagodic (1)
F. Perko (1)
F. Sunčič (1)
F. Zadravec (1)
Faculty of Agriculture and Life Sciences (1)
Faculty of management (2)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za kmetijstvo (1)
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (2)
Fakulteta za organizacijske študije (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (6)
Fakulteta za strojništvo (1)
Filozofska fakulteta (45)
Focus, društvo za sonaraven razvoj (1)
G. Kušar (1)
G. Tomažič (1)
GEA College - Fakulteta za podjetništvo (1)
gedruckt bei Johann Leon (1)
gedruckt bey Joh. Friedrich Eger, Landschaftl. Buchdrucker (2)
gedruckt bey Johann Friedrich Eger, landschaftl. Buchdr. (1)
gedruckt bey Johann Friedrich Eger, Landschaftlichen Buchdrucker (1)
gedruckt bey Joseph Kurzböck ... (1)
Geodetski zavod Celje (1)
Geografski inštitut Antona Melika, ZRC SAZU (8)
Geološki zavod (3)
Geološki zavod Slovenije (3)
Goriško kmetijsko društvo (232)
Gozdarski inštitut Slovenije (39)
Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica (2)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (20)
Grm - center biotehnike in turizma (8)
Güssing Energy Technologies (2)
H. T. Oršanič (1)
Halauc (1)
Hmeljarsko društvo za Slovenijo (606)
Hmeljarsko združenje Slovenije (363)
I. Boltar (1)
I. Delač (1)
I. Jazbec (1)
I. Kreft (1)
I. Šmid (1)
ino na komision pri A. Wajcingeri v' Radgoni (1)
Institut "Jožef Stefan" (1)
Institut Jožef Stefan (17)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (1)
Inštitut za fizikalno biologijo d.o.o. (2)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (3)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (200)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (110)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (26)
Inštitut za neionizirna sevanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za okolje in prostor (1)
INŠTITUT ZA OKOLJE IN PROSTOR (3)
Inštitut za raziskovanje Krasa (9)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
Inštitut za slovensko narodopisje (5)
Inštitut za trajnostni razvoj (3)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (5)
Inštitut za vode Republike Slovenije (1)
INŠTITUT ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE (1)
Izvestja c. kr. postaje za varstvo rastlin (1)
J. Bizjak (1)
J. Blasnikovi nasledniki (1)
J. Blaznik (2)
J. Colnarič (1)
J. Erjavec (1)
J. Ferčej-Cencelj (1)
J. Furlan (1)
J. Gričar (1)
J. Jenko (1)
J. Keber (1)
J. Kralj (1)
J. L. van Haaften (1)
J. Lamovšek (1)
J. Mehle (1)
J. R. Milic (1)
J. Reščič (1)
J. Rozman (1)
J. Sušin (1)
J. Urbas (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (19)
Janez Modic (72)
Janez Rakusch (41)
JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA, d.o.o. (2)
Jožef Blaznik (216)
Jugoslovanska kmetska zveza (1)
K. Eler (1)
K. Jerina (1)
K. K. Oberststallmeisteramte (1)
K. k. Seiden- und Weinbau-Versuchsstation (1)
K. Košmrlj (1)
K. Stopar (1)
Kaiserlich-königliche Hof- und Staatsdruckerei (1)
Karl Linhart (4)
Kasaški klub (1)
Katoliško tiskovno društvo (2)
Kemijski inštitut (2)
Kleinmayer (1)
Kmetijska družba za Slovenijo (1296)
Kmetijska založba (4)
Kmetijski inštitut Slovenije (86)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (8)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica (1)
KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA (5)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (2)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Murska sobota (1)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica (2)
Kmetijsko tiskovna zadruga (1)
Komisija za pogozdovanje Krasa (1)
Konzorcij (3)
Krajec (1)
Kralj. banska uprava Dravske banovine (1)
Kranjska deželna komisija za konjstvo (1)
L. Brulc (1)
L. Sinkovič (1)
L. Tajnšek (1)
Landwirtschaft-Gesellschaft (1)
Limnos, podjetje za aplikativno ekologijo, d.o.o. (1)
Ljubljana: N. Čuk (1)
Ljubljana: P. Oražem (1)
M. Adamič (1)
M. Ažnik (1)
M. Bohar Topolovec (1)
M. Colarič (1)
M. Devetak (1)
M. Ferlan (1)
M. Hladnik (1)
M. Hudina (1)
M. Janc (1)
M. Jelušič (1)
M. Kolar (258)
M. Kovačič (1)
M. Kovič (1)
M. Krofič Žel (1)
M. Leonardi (1)
M. Leskošek (1)
M. Lušnic Polak (1)
M. Mihelič (1)
M. Perušek (1)
M. Petek (1)
M. Piškur (1)
M. Planinc (1)
M. Pogačnik (1)
M. Simčič (1)
M. Skudnik (1)
M. Špehar (1)
M. Štrukelj (1)
M. Zakošek Pipan (1)
M. Zmrzlak (1)
M. Zupan (1)
M. Zupin (1)
M. Žlahtič Zupanc (1)
METRONIK elementi in sistemi za avtomatiko, Ljubljana d.o.o. (1)
Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo LR Slovenije (1)
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (1)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (9)
Ministrstvo za šolstvo in šport (1)
Mladinska knjiga (8)
Mlinotest Živilska industrija d.d. (1)
Moderna organizacija (5)
Muzejsko društvo (5)
N. Klemenc (1)
N. Ogris (1)
N. Šterbenc (1)
N. Thaler (1)
N. Weber (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (12)
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO (2)
Naše delo (5)
Natis. J. Blasnik (1)
natişnil ... Kleinmayr (1)
Obzorja (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (22)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (50)
OK SZDL Bežigrad (4)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
Okaši (5)
P. Hafner (1)
P. Košir (1)
P. Pengal (1)
P. Štrekelj (1)
P. Titan (1)
P. Zadravec (1)
Panvita (1)
Pedagoška fakulteta (1)
Pedagoška obzorja (1)
per Joanesu Leonu (1)
PERUTNINA PTUJ D.D. (1)
Planinska zveza Slovenije (5)
Prirodoslovni muzej Slovenije (5)
R. Pamić (1)
R. Robek (1)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (3)
Regijska zveza Petra Pavla Glavarja (1)
Reichsnährstand (1)
Ruslica (2)
s. n. (3)
S. Poljanšek (1)
S. Popovski (1)
SALIX podjetje za proizvodnjo in storitve d.o.o. (1)
samozal. (4)
samozal. Verein (1)
samozaložba (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (34)
Selbstverlag des herzoglichen Forstamtes Gottschee (1)
Silva Slovenica (1)
Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije (2)
Silva Slovenica, Slovenian Forestry Institute (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (26)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovene Ethnographic Museum (1)
Slovenian Forestry Institute, The Silva Slovenica Publishing Centre (1)
Slovenian Institute of Hop Research and Brewing (3)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (9)
Slovenska matica (1)
Slovenski etnografski muzej (12)
Slovenski šolski muzej (16)
Slovensko akademsko čebelarsko društvo (1)
Slovensko čebelarsko društvo (1)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (4)
Slovensko etnološko društvo (5)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko geološko društvo (3)
Slovensko kemijsko društvo (6)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Slowenisches Institut für Hopfenanbau und Brauereiwesen (3)
SO (10)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (54)
Societá storica del Litorale (34)
Splošna bolnišnica Celje (1)
Stalni sekretariat Alpske konvencije (1)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (4)
Statistični urad Republike Slovenije (5)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Strokovno sadjarsko društvo Slovenije (1)
SZDL Ljubljana-Šiška (4)
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti, Višja strokovna šola (1)
Šolski center v okviru Konzorcija biotehniških šol Slovenije (2)
Študentska založba (5)
T. Bohinc (1)
T. Grebenc (1)
T. Hauptman (1)
T. Jaklič (1)
T. Klinar-Krivic (1)
T. Levanič (1)
T. Pardubsky (1)
T. Petelinc (1)
T. Stare (1)
T. Trebušak (1)
T. Vidrih (1)
T. Zadražnik (1)
Tehniška založba Slovenije (2)
Tehniški muzej Slovenije (4)
Tiskarna sv. Cirila (22)
Tiskovna zadruga (1)
ToKnowPress (1)
Turistica (2)
U. Tomažin (1)
U. Vilhar (1)
Unicommerce (1)
University of Maribor Press (1)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije Portorož - Turistica (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (5)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (93)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (200)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnolgijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (9)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (15)
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta (1)
Univerza v Ljubljlani, Biotehniška fakulteta (3)
Univerza v Mariboru Fakulteta za kmetijstvo (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (115)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (39)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko- (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (2)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
UNIVERZA V MARIBORU, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Novi Gorici (7)
Univerzitetna založba Annales (2)
Univerzitetna založba Univerze (3)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (4)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (6)
utissnenu, inu se najde per Fr. Jos. Jenko (1)
V. Bračič (1)
V. Simčič (1)
V. Steiner (1)
V. Stupar (1)
V. Vek (1)
V. Zupanc (1)
V. Žepič (1)
Verein zum Schutze des österreichischen Weinbaues (1)
Verlag der k. k. Landwirtschaftsgesellschaft für Steiermark (1)
Verlag des Krainer Bienenzuchtsvereins (35)
Verlag des Krainer Handelsbienenstand zu Weixelburg (42)
Veterinarska fakulteta (53)
Veterinary Administration of the Republic of Slovenia (1)
vu založbi knižne predaje pri Damian'i ino Sorge'i (1)
W. Blanke (3)
Z. Kolenc (1)
Z. Korošec-Koruza (1)
Zadružna zveza (70)
Zadružna Zveza v Celju (39)
Zal. društvo za varstvo avstrijske vinoreje (1)
Založba Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Založba ZRC (3)
založil pisatelj (1)
Založilo slovensko Čebelarsko Društvo (1)
Zavod IRC (12)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (5)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (4)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod za ribištvo Slovenije (3)
Zavod za zdravstveno varstvo Koper (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor (3)
Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (34)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (34)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (5)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (8)
Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (6)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (4)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1047)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (531)
Zveza društev kmetskih fantov in deklet (200)
Zveza geodetov Slovenije (5)
Zveza geografskih društev Slovenije (55)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (14)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (12)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (35)
Ž. Ramšak (1)
Išči med rezultati (7590)